Diari digital d'Andorra Bondia
L’endeutament d’Andorra Turisme supera el 50% dels seus fons propis
L’endeutament d’Andorra Turisme supera el 50% dels seus fons propis

L’endeutament d’Andorra Turisme supera el 50% dels seus fons propis


Escrit per: 
M.S. / Foto: Jonathan Gil

La formalització d’una pòlissa de crèdit per un import d’un milió d’euros per part d’Andorra Turisme, de la qual al tancament de l’exercici 2015 n’havia disposat la quantitat de 497.606 euros, fa que la societat hagi infringit la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, que prohibeix que l’endeutament pugui excedir del 50% dels fons propis de l’entitat, un límit que amb el crèdit formalitzat no es respecta. 
Així consta si més no en l’informe relatiu als treballs de fiscalització corresponents al tancament de l’exercici 2015 d’aquesta societat fet pel Tribunal de Comptes, organisme que insisteix, un any més, a remarcar que Andorra Turisme “té pendent l’adaptació dels seus estatuts a la Llei 20/2007 de societats anònimes i de responsabilitat limitada” i que ha incomplert el termini fixat en l’esmentada llei per a aquesta adaptació.
Així mateix, i pel que fa a la comptabilitat, el Tribunal de Comptes recorda a Andorra Turisme que, d’acord amb l’article 18.1 de la Llei del pressupost i com a beneficiari que és de transferències nominatives del Govern, “té l’obligació de reintegrar els sobrants d’aquestes subvencions que no s’han destinat a la finalitat que les han motivat”, i que els imports resultants “no poden ser considerats com a resultats o patrimoni net”, com ha fet la societat, si no que s’han de registrar “com un passiu” d’acord amb les disposicions del Pla general de comptabilitat.
D’altra banda, i igual com en informes d’anteriors exercicis, el Tribunal de Comptes incideix en el fet que Andorra Turisme no té implantat un procediment de mancomunació de signatures per a la totalitat dels pagaments de la societat, fet que “comporta una debilitat de control intern”, i remarca també que l’entitat “no ha estat sotmesa a procediments de control financer i d’oportunitat econòmica” que preveu la Llei general de les finances públiques, tot i “haver estat inclosa en el programa de control pressupostari establert per decret de 18 de març de 2015”.
Precisament, en les al·legacions presentades, Andorra Turisme recorda que, quant a la mancomunació de signatures, el 2012 es va establir un procediment pel qual fins a imports de 100.000 euros signava el gerent de la societat de forma individual. Per imports superiors, la signatura és mancomunada amb el titular de Turisme. Tot i això, la societat assegura “entendre la necessitat” d’establir mecanismes de control intern i explica que està treballant per a poder “començar a implementar aquests mecanismes a partir de l’exercici 2017”.
Així mateix, Andorra Turisme, que assegura que l’entitat sí que ha estat sotmesa al control financer previst en la Llei general de les finances públiques, diu que “posarà tots els recursos necessaris”per adaptar els seus estatuts a la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
 
Voluntat de fer-ho bé
D’altra banda, i de forma complementària als comentaris fets en les al·legacions, des d’Andorra Turisme, en un gest que pot generar múltiples interpretacions, es remarca que la societat “té la intenció d’implementar les observacions i recomanacions efectuades pel Tribunal en exercicis futurs, a partir dels comptes corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2015”.

La Fundació OMT-Themis segueix les recomanacions i contracta una auditoria

Amb la finalitat de donar compliment a les recomanacions del Tribunal de Comptes, la Fundació OMT-Themis ha procedit a contractar una auditoria de comptes anuals externa per a l’exercici 2016. Així ho posa de manifest la mateixa fundació a les al·legacions presentades a l’informe relatiu als treballs de fiscalització corresponents al tancament de l’exercici 2015 del Tribunal de Comptes, en què l’organisme incideix novament a remarcar “la manca de control pressupostari” en no haver estat sotmesos els comptes a una auditoria externa tal com disposa la Llei de Fundacions.
Per aquest motiu des d’OMT-Themis, que recorda que des del 2014 consolida els seus comptes amb els de l’OMT i que per tant són auditats en les auditories d’aquests, s’ha procedit a la contractació d’una auditoria externa a la vegada que s’ha contactat amb el Tribunal de Comptes per tal de sol·licitar-li els criteris i paràmetres d’auditoria que permetin després coordinar aquests treballs externs d’auditoria amb la posterior fiscalització que porta a terme l’organisme.
De fet, en l’informe corresponent al 2015, el Tribunal de Comptes reitera algunes de les observacions fetes ja en anteriors exercicis com el fet que, contràriament a les disposicions de la Llei de fundacions, elabori la seva comptabilitat d’acord amb les pràctiques de les entitats privades, un fet que des de la Fundació OMT-Themis es justifica per la impossibilitat d’assumir el cost que suposaria per a una entitat de les seves dimensions la implementació de la comptabilitat pressupostària seguint el règim de comptabilitat pública.

Andorra Turisme
fons propis
endeutament
50%
Tribunal de Comptes
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic