Diari digital d'Andorra Bondia
Jordi Cinca
Jordi Cinca

Les claus de l’intercanvi automàtic


Escrit per: 
M.S. / Foto: Jonathan Gil

L’any 2018 Andorra iniciarà l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, en base a les dades de l’exercici 2017. I ho farà per donar compliment al protocol de modificació de l’Acord entre la Unió Europea i el Principat relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la directiva comunitària en matèria de fiscalitat de rendiments de l’estalvi, que va signar el titular de Finances, Jordi Cinca, el febrer passat. 

Objecte de la comunicació
El projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, entrat a tràmit parlamentari per l’executiu, estableix quines són les entitats que tenen l’obligació de comunicar a la vegada que fixa quin és l’objecte de la comunicació. Així, respecte a aquest darrer aspecte, s’haurà de comunicar la informació relativa als titulars de comptes que siguin residents fiscals en un Estat membre de la Unió Europea o en un Estat amb el qual sigui aplicable un acord o conveni d’intercanvi d’informació amb aplicació de l’estàndard comú de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). 

Obligats a comunicar
El text estableix l’obligació de comunicar informació per a aquelles entitats residents a Andorra i les sucursals d’entitats no residents que hi estiguin ubicades, particularment les entitats asseguradores i les operatives del sistema financer. Així, tindran l’obligació de facilitar informació les entitats bancàries, les societats financeres d’inversió, les societats gestores de patrimoni i les agències financeres d’inversió, així com les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva en actius financers.
Per contra, queden exclosos de l’obligació de comunicar informació el Govern i els òrgans posats sota la seva direcció, els comuns i quarts i els òrgans que en depenen i els organismes autònoms o entitats parapúbliques, així com l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i el Fons de Reserva de Jubilació.

Pròrrogues
Malgrat que l’inici de l’intercanvi estigui fixat per al 2018, el projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, que a part de complir el compromís adoptat amb el protocol de modificació també permet donar compliment als compromisos assumits amb l’adhesió al Conveni multilateral del Consell d’Europa i l’OCDE relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal, atorga una pròrroga en determinats casos.
Així, quant als comptes preexistents de persones físiques, és a dir els oberts abans del 2017, que tinguin un saldo inferior al milió de dòlars tindran una pròrroga d’un any. D’aquesta manera, la informació d’aquests es lliurarà l’any 2019, en base a les dades de l’exercici 2018. La informació relativa als comptes nous i als preexistents amb un saldo superior al milió de dòlars es farà a partir del 2018. Els comptes preexistents de persones jurídiques, empreses, amb un saldo superior a 250.000 dòlars també gaudiran de la mateixa pròrroga d’un any.

Comptes exclosos
La llei també defineix tota una sèrie de comptes, sempre que compleixin determinades condicions, que queden exclosos de l’intercanvi d’informació. D’aquesta manera, les entitats no estaran obligades a informar d’aquells comptes vinculats a contractes d’assegurança o qualsevol altra modalitat contractual que instrumentin plans de pensions i altres instruments de previsió social, sempre que les aportacions anuals a aquests comptes no superin els 50.000 dòlars i que l’aportació màxima al compte al llarg de la vida de l’aportant no excedeixi el milió de dòlars.
Tot i quedar exclosos de l’intercanvi, les entitats obligades a comunicar informació hauran de fer saber al ministeri de Finances les aportacions totals realitzades a aquests comptes, així com presentar un informe d’una entitat auditora externa.
També s’exclouen de l’intercanvi els comptes vinculats a contractes d’assegurança o a qualsevol altra modalitat contractual que instrumenti productes d’estalvi destinats a finalitats assistencials, educatives o socials com situacions d’atur, accidents, invalidesa o malalties, la formació del titular del compte o dels seus familiars o per a l’adquisició d’un habitatge. En aquests casos, les aportacions anuals als comptes tampoc podran superar els 50.000 dòlars.
Finalment, les entitats tampoc hauran de comunicar informació relativa als comptes considerats inactius, sempre que el seu saldo no excedeixi els 1.000 dòlars, d’aquells destinats exclusivament a cobrir pagaments vinculats a la titularitat d’un habitatge ubicat a Andorra, sempre que el saldo anual mitjà no superi els 10.000 dòlars i que el compte s’utilitzi per a la domiciliació de rebuts de consums (electricitat, aigua o calefacció, entre d’altres) i altres pagaments, i d’aquells comptes de custòdia en els quals es dipositi exclusivament títols de deute públic emès per l’executiu o a altres institucions públiques andorranes i sempre que el saldo mitjà anual no superi els 50.000 dòlars.

Terminis i forma
Pel que fa a com s’ha de fer la comunicació de la informació, les entitats obligades l’hauran de comunicar de manera telemàtica fins al 30 de juny següent a l’any natural a què es refereix la informació i s’haurà de fer de la forma que s’acabi determinant per decret del ministeri de Finances, que serà l’autoritat responsable de transmetre la informació a les autoritats competents dels estats corresponents amb els quals es porti a terme l’intercanvi automàtic d’informació.

intercanvi automàtic d'informació
OCDE
comunicació
comptes exclosos
dòlars
entitats
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic