Les transaccions amb TPVs es van disparar de forma notable l'any passat i es van situar prop dels 1.700 milions d'euros, més del triple respecte als 505 milions registrats l'any 2022. Així es posa de manifest si més no en la memòria anual d’Andorran Banking corresponent a l’exercici 2023, on s’especifica que durant l’any passat hi va haver més de 35.000.000 de transaccions a través dels 5.011 TPVs, dels quals el 90,2% corresponen a aparells físics mentre que el 9,8% restant van ser a través de TPVs virtuals. En aquest sentit, el valor del tiquet mitjà de pagament va ser de 43 euros en els TPVs físics i de 109 euros en els virtuals.

De manera paral·lela, la memòria d'Andorran Banking també posa en relleu que durant l'any passat es van concedir crèdits a empreses per valor de 595 milions d'euros. En el cas de particulars, el valor dels crèdits va arribar fins als 113 milions i els de les hipoteques van representar 330 milions d'euros. Tot plegat fa una suma total de 1.047 milions atorgats.

Pel que fa als resultats de l'any, els bancs andorrans han obtingut un benefici de 163 milions el 2023, una xifra un 44% superior a la de l'exercici anterior per l'impuls dels ingressos generats per l'increment dels tipus d'interès, i els recursos gestionats de clients van ser 74.187 milions, un 16% més que l'exercici anterior. El model de negoci de les entitats bancàries demostra, per tant, la seva resiliència i sostenibilitat amb una rendibilitat del 10,38%.

De la mateixa manera, la ràtio de morositat s'ha reduït fins al mínim històric d'un 2,1%, mentre que, gràcies a l'esforç en provisions realitzar pel sector els darrers anys, la ràtio de cobertura s'ha incrementat fins a suposar el 117,91% dels actius dubtosos.

Així mateix, l'informe detalla que el sector bancari representa el 4% del total de les persones assalariades del país, tot i que el percentatge augmenta fins al 7,8% si es tenen en compte els llocs de treball generats indirectament pel sector. A més a més, el sector financer contribueix al 13% del PIB i assoleix un 19% si es tenen en compte les contribucions indirectes.

Entrant al detall del personal, durant el 2023 hi havia 1.231 persones treballant en el sector de la banca, de les quals 622 eren homes i 602 dones. Durant l'any anterior, el nombre de treballadors totals era de 1.229 persones: 636 homes i 593 dones.

Finalment, de la memòria d'Andorran Banking es desprèn que la banca andorrana té presència en 11 països de 4 continents diferents (Andorra, Brasil, Espanya, els Estats Units, Israel, Luxemburg, Mèxic, Mònaco, Panamà, Suïssa i Uruguai), fet que suposa comptar amb una plantilla total de 2.616 empleats. En el cas d'Andorra, hi ha 37 oficines bancàries distribuïdes al llarg del territori, la qual cosa suposa 4,3 oficines per cada 100.000 habitants.