Durant el mes de maig ha disminuït el preu mitjà de tots els carburants en comparació amb el mes anterior. Així, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, el gasoil de calefacció ha disminuït un 2,4% i la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans un 1,2% en ambdós casos. De la mateixa manera, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han disminuït un 4,3% i un 4,1% respectivament.

Si es comparen aquestes dades amb les del mes de maig del 2023, ha augmentat el preu de tots els tipus de carburants: el gasoil de calefacció s'ha incrementat un 9,6%, el gasoil de locomoció un 5,3% i el gasoil de locomoció millorat un 5%. Així mateix, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 5,1% i un 4,9% respectivament.

Quant a la comparativa dels preus mitjans dels primers cinc mesos de l'any 2024 respecte al mateix període de l'any anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han disminuït un 0,7% i un 0,8%, respectivament. Per la seva banda, la gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans han disminuït un 0,2% en ambdós casos. El gasoil de calefacció ha baixat un 1,5%.

Finalment, pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han disminuït un 9,9% i un 9,7%, respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans ha baixat un 5,7% i la gasolina sense plom de 98 octans ho ha fet en un 5,5%. Així mateix, el gasoil de calefacció ha disminuït un 15,2%.