El maig passat es va importar mercaderia per un valor de 143,19 milions d'euros, un 1,8% més respecte el mateix mes de l'any anterior, segons les dades fetes públiques per Estadística, que detalla que les partides amb una major variació percentual i absoluta han estat les de begudes i tabac (46,6%), transport (10,6%), farmàcia-perfumeria (17,8%) i industrial (12,1%). Per contra, destaquen amb una variació percentual i absoluta negativa els grups de joieria (60,7%), diversos (17,2%), electrònica (13,5%) i energia (13,4%).

Pel que fa a les xifres acumulades durant els primers cinc mesos de l'any, les importacions han arribat fins als 734,86 milions d'euros, un 0,1% més respecte del mateix període anterior, mentre si prenem de referència les dades acumulades en els darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.846,3 milions d'euros, fet que representa un increment del 0,6% en relació amb els darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.835,87 milions d'euros. Així, sense el capítol d'energia, les importacions han augmentat un 3,5% en comparació amb el 2023.

Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides de transport (21,2%), alimentació (4,1%), farmàcia-perfumeria (5,8%) i begudes i tabac (6,7%). Per contra, destaquen amb una variació negativa les partides d'energia (24,2%), vestit i calçat (7,3%), diversos (5,1%) i industrial (2,1%).

D'altra banda, el mes passat es va exportar mercaderia per valor de 18,47 milions d'euros, un 26,8% més respecte el maig del 2023. Les partides exportades més destacades són joieria (611,4%) i transport (66,5%). Per contra, té una variació negativa més destacada la partida de vestit i calçat (20,9%).

Durant els cinc primers mesos de l'any, el total d'exportacions han arribat fins als 86,44 milions d'euros, un 31,1% menys respecte del mateix període de l'any anterior. Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions, amb 197,4 milions d'euros, han baixat un 12,7%.


Importació de carburants

D'altra banda, la importació de carburants durant el mes de maig ha estat d'11,63 milions de litres, fet que suposa una variació percentual positiva del 3,2% respecte al mes de maig de l'any anterior.

De gener a maig del 2024 la importació dels carburants ha estat de 68,66 milions de litres, donant una variació percentual, també positiva, del 0,3% en contraposició al mateix període de l'any 2023.

Els darrers dotze mesos la importació de carburants ha estat de 158,97 milions de litres, la qual cosa suposa una variació positiva del 3,3% respecte als 153,94 milions de litres importats durant el mateix període anterior.