El mes passat es van matricular 329 vehicles, un 23,8% respecte al mes de maig de l'any anterior, segons les dades facilitades per Estadística,q ue destaca que tots els grups presenten variacions negatives. Així, el grup de motocicletes i ciclomotors ha davallat un 26,6%, el de turismes un 22,4%, el de camions i camionetes un 17,5%, a la vegada que el d'altres vehicles ha baixat un 50%.

En aquest sentit, els grups amb variacions negatives que més destaquen són els vehicles de gasoil, que baixen un 26,5%, i els de gasolina, que ho fan en un 20,3%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n'han matriculat 9, 8 menys que el mateix mes de l'any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 50, 21 menys que a l'any anterior. A l'últim, dels vehicles sense carburant, al maig se n'han matriculat 8, és a dir, 2 menys que al mateix mes de l'any anterior.

D'altra banda, es destaca que les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al maig han estat 1.541, fet que suposa una baixada del 13,4% respecte del mateix període anterior, en el qual es van matricular 1.780 vehicles. L'única categoria que mostra una variació positiva és la de camions i camionetes (12%). La resta de categories mostren variacions negatives: els turismes cauen un 20,6%; les motocicletes i ciclomotors un 2,5% i el grup d'altres baixa un 7,5%.

Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les matriculacions totals han estat 3.802, fet que equival a una variació percentual negativa del 15,1% respecte del mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.479 vehicles.