Després d'anys de donar voltes a la necessitat de disposar d'un Centre Nacional d'Emergències, malgrat no fer cap pas per fer-lo realitat i després que la Llei qualificada de protecció civil, aprovada el juliol del 2022, donés, en una disposició, tres anys de marge al Govern per tirar-lo endavant, sembla que ara sí que es posa fil a l'agulla per tal que abans del 2027, és a dir la fi de la legislatura, tant el Centre Nacional d'Emergències com el 112 estiguin en funcionament. I és que el Govern ha adjudicat ja els serveis de consultoria i enginyeria per a l'anàlisi prèvia, la definició del model de gestió i explotació així com la definició funcional i tècnica dels dos serveis. La idea és que a finals d'aquest mateix exercici es disposi d'aquest treball que, entre altres qüestions, haurà de determinar d'una vegada per totes si la posada en marxa del Centre Nacional d'Emergències requereix la construcció d'un nou edifici, el plantejament inicial que hi havia i que va portar fins i tot a analitzar una possible parcel·la per ubicar-lo, o es podria aprofitar algun equipament ja existent. Sigui quina sigui l'opció finalment escollida, i malgrat que, si es respecta la previsió establerta, aquest projecte veurà la llum dos anys més tard del que s'estipulava en la llei, és important i cal celebrar que es posin els mecanismes i recursos necessaris perquè el país es pugui dotar d'un Centre Nacional d'Emergències, que pugui garantir la coordinació de les persones i entitats, siguin públiques o privades, que actuïn en les situacions d’emergència i donar així una resposta àgil i eficaç.