Diari digital d'Andorra Bondia
La comisió estarà formada per dos membres designats pel Govern, un pels fabricants de tabac i un altre per la Cambra.
La comisió estarà formada per dos membres designats pel Govern, un pels fabricants de tabac i un altre per la Cambra.

Aprovat el reglament de la comissió per fixar els preus mínims del tabac


Escrit per: 
Redacció/Agències / Foto: Jonathan Gil

El Govern en funcions va aprovar el reglament de funcionament intern de la comissió consultiva per a l’establiment de preus de venda mínims dels productes del tabac. Aquest text desplega la recentment aprovada Llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac que estipula la creació d’una comissió consultiva com a òrgan de caràcter consultiu que té la funció de proposar, segons les dades obtingudes del mercat, el preu mínim inicial de venda al públic dels productes del tabac, així com la funció d’elaborar informes previs a la publicació de cada modificació de la llista de preus mínims d’aquests productes, respectant les condicions establertes per aquesta llei.

En el seu articulat, la normativa estableix la creació de la comissió consultiva, la seva composició i les seves funcions. Amb el text aprovat, es desenvolupa una norma de règim intern que defineix, entre altres aspectes, la durada del mandat dels seus membres, la designació del president i del secretari, el règim de convocatòria de les reunions i la seva periodicitat, el quòrum necessari per mantenir la reunió i prendre vàlidament les decisions, el règim d’adopció dels acords i la confidencialitat dels assumptes tractats. 
D’acord amb aquest reglament, s’aprova també la composició de la comissió consultiva per a l’establiment de preus de venda mínims dels productes del tabac formada per un membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat del comerç, un designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat de les finances, un designat per l’Associació de Fabricants de Productes del Tabac d’Andorra i un designat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra entre els seus afiliats que pertanyin al sector del comerç del tabac.
Es determina que els membres de la comissió consultiva per a l’establiment de preus de venda mínims dels productes del tabac cessen com a membres de la comissió per renúncia presentada davant l’organisme que els va designar o pel cessament acordat per l’organisme que els va designar.
Pel que fa al funcionament de la comissió consultiva es determina que estigui presidida pel membre designat pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat del comerç i que la comissió designi el secretari entre els seus membres.

Licitades les obres de l’escorxador nacional

El consell de ministres va aprovar ahir la licitació de les obres de reforma i millora de l’escorxador nacional d’Andorra. El termini límit de presentació de les ofertes és el 20 de juny del 2019, i la forma de licitació es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. 
El projecte preveu la reforma a realitzar principalment a la planta baixa de l’edifici per tal de millorar la seguretat dels treballadors, el benestar i el maneig del bestiar. Pel que fa a la descàrrega del bestiar a les corts, s’ha de reformar la zona de les corts i l’accés del bestiar a cada una de les zones de sacrifici. També s’inclouen treballs de millora a la zona de l’atordiment i el sacrifici, així com també a les línies de feinejat fins a arribar a la zona de classificació. El termini previst per a l’execució d’aquestes obres de remodelació és de vint  setmanes. El plec de bases es pot recollir al servei de Tràmits de Govern o bé descarregar-lo de manera gratuïta a la pàgina web de tràmits. 

Llum verd al reglament de l’impost sobre societats

El Govern en funcions va aprovar ahir la modificació del reglament de l’impost sobre societats que desplega la Llei de modificació de la Llei de l’impost sobre societats que va revisar els règims especials d’aquest impost per adaptar-los als estàndards de l’acció del projecte BEPS de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), tenint en compte també els criteris previstos pel Codi de conducta de la Unió Europea. El text adapta el reglament a la normativa que preveu un règim transitori per als obligats tributaris que aplicaven aquests règims especials amb anterioritat a l’1 de juliol del 2017, amb una reducció progressiva dels beneficis dels règims com a màxim fins al 31 de desembre del 2020. Es regula també l’obligació i les condicions per presentar la informació país per país, segons els estàndards internacionals, amb relació a les empreses residents fiscals a Andorra que formin part d’un grup multinacional que facturi, almenys, 750 milions d’euros l’any. 
Finalment, el reglament modifica els mitjans de pagament que poden utilitzar els obligats tributaris per ingressar l’import de la quota de liquidació i del pagament a compte o bé per sol·licitar la devolució d’ofici, i s’estableixen la domiciliació bancària i la transferència bancària com a únics mitjans habilitats a aquests efectes.

Fundació per a la gestió de la Cimera iberoamericana

El Govern en funcions va aprovar la constitució de la Fundació privada del sector públic Oficina Cimera Iberoamericana Andorra 2020 que té per finalitat contribuir a garantir l’organització del conjunt d’actes que el Principat  haurà d’organitzar el 2019 i el 2020 en el marc de la Secretaria Pro Tempore de la Cimera Iberoamericana Andorra 2020 (CIBA 2020) gestionada pel ministeri d’Afers Exteriors. L’Oficina de la Cimera que operarà a través de la Fundació es responsabilitzarà de tota l’operativa de la CIBA 2020 pel que fa a la contractació de serveis, l’adequació d’espais físics necessaris per a tots els actes, el seguiment pressupostari i la comunicació tant a Andorra com a l’estranger. El seu patronat està presidit pel cap de Govern i el componen diferents ministres, els cònsols de les parròquies on es duran a terme els actes de la Cimera, el president d’Andorra Turisme i el de la Confederació Empresarial Andorrana. Pel que fa a la dotació inicial, els fundadors doten la Fundació amb 100.000 euros, que s’aportaran al moment d’atorgar-se l’escriptura pública fundacional. També es preveu, que la dotació inicial podrà ser incrementada posteriorment amb la dotació del pressupost del Govern per al 2019 que preveu una partida pressupostaria total d’un d’euros per totes les despeses del 2019 relacionades amb la Cimera.

Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials

El Govern va aprovar el reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. Aquest text  regula l’aplicació del tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries reduïts o nuls, vinculats a un compromís d’arrendament de l’habitatge adquirit, tal com preveu la Llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges del gener passat. També desplega el desenvolupament reglamentari dels mecanismes pràctics de sol·licitud, liquidació i comprovació del benefici previst per aquesta llei.

aprovat
reglament
comissió
fixar
preus mínims
tabac
Número de vots: 194
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic