Diari digital d'Andorra Bondia
Els grups parlamentaris liberal i de Ciutadans Compromesos han presentat fins a 28 esmenes al projecte de llei d’‘e-sports’.
Els grups parlamentaris liberal i de Ciutadans Compromesos han presentat fins a 28 esmenes al projecte de llei d’‘e-sports’.

La majoria vol una regulació laboral específica en l’àmbit dels ‘e-sports’


Escrit per: 
M. S. / Foto: Facundo Santana

Els grups de la majoria parlamentària que dona suport al Govern volen una regulació laboral específica en l’àmbit dels esports electrònics i el sector dels videojocs, independent del Codi de relacions laborals, en considerar que “tenen unes característiques especials” i que “és important preveure la regulació de relacions laborals en activitats noves vinculades a l’economia digital”.

Així es planteja si més no en les esmenes presentades conjuntament pel grup parlamentari liberal i el de Ciutadans Compromesos al projecte de llei d’esports electrònics entrat a tràmit parlamentari per l’executiu, i que ja s’està treballant en la comissió legislativa d’Economia. Fins a 28 esmenes en total que capgiren de forma substancial el text inicial del Govern, començant per la supressió de la diferenciació entre competicions professionals i no professionals d’esports electrònics, i incidint, sobretot, en la Comissió Andorrana d’Esports Electrònics, de la qual en modifiquen la composició i la buiden de contingut, així com en aquells aspectes lligats a la seguretat i la salut dels jugadors d’esports electrònics i a la lluita contra el dopatge.

Tornant a la regulació laboral, en una primera esmena per modificar l’exposició de motius ja s’hi fa referència i s’explica que malgrat que la llei menciona en bona part molts dels actors vinculats al vessant competitiu del sector no hi ha referències a figures com les de tècnics i creadors de continguts o analistes, entre d’altres, unes figures que es considera que “estan a cavall entre el món estrictament competitiu i el sector de l’entreteniment audiovisual”. Per això s’aposta per tirar endavant una altra llei que reguli les relacions laborals de les diferents figures existents en els dos sectors, ja que el marc normatiu vigent “ha quedat obsolet”. Així, en una altra esmena, L’A i CC proposen afegir una disposició final segona a la llei en la qual es dona un any de termini al Govern des de l’entrada en vigor del text per tal que elabori “un projecte de llei regulador de les relacions laborals en l’àmbit dels esports electrònics i del sector dels videojocs”.

D’altra banda, en l’esmena plantejada a l’article 2 del text, el relatiu a les definicions, al marge de suprimir la diferència entre competicions professionals i no professionals en considerar que “no s’adequa a la realitat” i que “podria suposar una limitació al seu desenvolupament en un futur”, els grups de la majoria suprimeixen també les referències a la nacionalitat o residència al país que es fa en el cas dels jugadors no professionals i en el dels tècnics professionals d’esports electrònics.
Pel que fa a la Comissió Andorrana d’Esports Electrònics, que el text del Govern preveu que estigui formada per vuit membres, L’A i CC plantegen en les esmenes reduir-los únicament a quatre, ja que treuen de la comissió un dels dos representants previstos del ministeri encarregat de l’economia, així com els representants dels ministeris responsables de la salut pública i l’educació i el representant de l’Agència Andorrana Antidopatge.

A la vegada, obren la porta que a les reunions de comissió, amb veu però sense vot, puguin assistir-hi representants de les empreses i entitats del sector privat de l’àmbit dels esports electrònics i dels videojocs, una participació privada però que l’Executiu ja preveia en el Comitè Andorrà de Promoció dels Esports Electrònics, que la llei crea com a plataforma per assegurar “un diàleg continu entre els principals agents del sector”, on hi són representats també jugadors, clubs i tècnics, professionals o no, i amb la capacitat de poder presentar propostes d’actuació a la Comissió Andorrana d’Esports Electrònics. Precisament, en una esmena posterior, els grups de la majoria plantegen incorporar un representant de la comissió dins el comitè.

Quant a les funcions de la comissió, CC i L’A proposen suprimir la de col·laborar amb entitats públiques així com amb federacions nacionals i internacionals, que substitueixen per la d’establir “fórmules que facilitin la col·laboració estable amb empreses i entitats del sector privat”, a la vegada que n’afegeixen una de nova, com és la de “proposar i col·laborar amb organismes privats i la celebració d’activitats i esdeveniments que contribueixin a la promoció dels esports electrònics” al país.
En les esmenes presentades, se suprimeix també l’edat mínima de 15 anys que fixava el text per poder ser jugador professional i no es posa cap límit, tampoc perquè aquests joves puguin ser contractats pels clubs. Precisament, en relació amb l’article relatiu a les obligacions dels clubs, L’A i CC suprimeixen l’apartat que estableix que han de “complir amb tota la normativa que els sigui aplicable” i en particular, “garantir el compliment de les obligacions comptables, tributàries, d’immigració, laborals i de seguretat social, entre altres que els siguin exigibles”. Com a contrapartida,  afegeixen un apartat nou que diu textualment “en general, complir amb el que estableix aquesta llei i qualsevol altra normativa que els sigui aplicable”.

Quant als requisits per a l’organització d’una competició, entre els quals es preveia que no pogués participar un menor d’edat si el joc sobre el qual es basa la competició ha estat qualificat com a no adequat per a menors, els grups de la majoria eliminen aquest aspecte i obliguen únicament als organitzadors a informar que el joc ha estat qualificat no adequat per a menors d’una determinada edat. També se suprimeixen sencers els articles 15, 16 i 17, relatius a l’obligació de notificar l’organització d’una competició, ja que es vol que les obligacions s’estipulin per reglament i no per llei, i a la diferenciació de les competicions entre professionals i no professionals.

Pel que fa al títol tercer del text, el relatiu a la seguretat, salut i lluita contra el dopatge, els grups de la majoria suprimeixen l’obligatorietat de reconeixements mèdics i assegurances per a jugadors, un aspecte que volen que s’estableixi per la via reglamentària, i eliminen els dos articles que fixen que és l’Agència Andorrana Antidopatge l’autoritat competent per actuar en aquesta matèria i que la lluita contra aquesta activitat es regeix per les regles que dicta aquesta, argumentant que ja té definides les seves competències en la normativa reguladora.

Finalment, en matèria d’immigració, L’A i CC plantegen afegir una disposició addicional única al projecte de llei on s’estableixi que “als efectes del que preveu la Llei qualificada d’immigració, els jugadors professionals d’esports electrònics es consideren esportistes, sempre que compleixin amb la resta de requisits i condicions que s’hi preveuen”.

 

 

majoria
regulació
específica
e-Sports
laboral
àmbit

Compartir via

Comentaris: 1

Comentaris

Molt be. Un nou sector a la vista

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Formulari de contacte