Diari digital d'Andorra Bondia
L’SDADV destina el 40% del que recapta a despeses d’administració
L’SDADV destina el 40% del que recapta a despeses d’administració

L’SDADV destina el 40% del que recapta a despeses d’administració


Escrit per: 
M.S.

La Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns (SDADV) va destinar fins a un 40% dels ingressos recaptats el 2015 a despeses d’administració de l’entitat, segons es desprèn de l’informe del Tribunal de Comptes relatiu als treballs de fiscalització corresponents al tancament d’aquell exercici. 

A més a més, l’òrgan fiscalitzador remarca que aquest fet va tenir lloc sense que es tingui constància de l’existència d’estudis o altres justificacions que motivin que es fixi aquest percentatge, de manera que “no es pot garantir que es respecti un criteri no arbitrari conforme a l’exigència de l’article 23.1 dels estatuts de l’SDADV”.

Així mateix, el Tribunal de Comptes incideix que la societat ha fet un canvi de criteri comptable en el reconeixement d’ingressos i despeses, consistent a comptabilitzar com a ingrés pressupostari i comptable la part de drets d’autor i drets veïns que es destina a les despeses d’administració de l’entitat i la part destinada a les accions de promoció cultural, una pràctica que “contravé el principi pressupostari d’universalitat que requereix la Llei general de les finances públiques”. 

En aquest sentit, l’informe recorda les disposicions de l’article 13.1, d’acord amb el qual “el pressupost general ha d’incloure la totalitat dels ingressos i les despeses que realitzi l’SDADV”, i assegura que l’estat d’ingressos del pressupost estaria infravalorat en la quantitat de 169.179 euros, de la mateixa manera que l’estat de les despeses del pressupost estaria infravalorat en la quantitat que s’ha liquidat a favor dels titulars dels drets que es gestionen.
Aquesta forma de procedir, continua l’informe del Tribunal de Comptes, comporta que no s’utilitzi el pressupost i la gestió pressupostària regulada en la Llei general de les finances públiques (LGFP) com a mecanisme de supervisió i control d’aquestes finances, així que es genera “una debilitat de control intern que pot afectar la integritat dels fons que es gestionen”.

D’altra banda, l’òrgan fiscalitzador incideix en el fet que la liquidació del pressupost i el compte de pèrdues i guanys de l’entitat no inclou la totalitat de les despeses suportades en la realització de l’activitat, com és el cas de lloguer o subministraments, atès que es presten en dependències del Govern.
Per això, el Tribunal de Comptes, que recomana que es repercuteixin en els comptes totes les despeses derivades de la gestió a fi de conèixer el cost real de l’activitat i dels programes de l’entitat, insta l’SDADV a formalitzar un conveni amb el Govern per a la cessió i utilització de l’espai. A més, l’organisme adverteix també que la manca de registre d’aquestes despeses “pot provocar un resultat de l’exercici que no sigui reflex de l’aplicació dels recursos recaptats que s’han de destinar a la gestió de l’ens”.

Els incompliments, però, detectats pel Tribunal de Comptes en la forma de procedir de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns no s’acaben aquí. Així, l’òrgan fiscalitzador, que constata un “enregistrament inadequat de les subvencions atorgades i de previsions de despesa futura”, posa de manifest que els pagaments fets amb targetes de crèdit “no segueixen en el moment d’efectuar-se el procediment i les fases previstes per l’LGFP, un fet que, malgrat que es porti a terme una regularització a posteriori, comporta una debilitat de control intern”. Davant d’això, en l’informe es recomana a l’SDADV que adopti un procediment per a la utilització d’aquest sistema de pagament que s’ajusti a les disposicions de la llei.
Finalment, el Tribunal de Comptes, que remarca també el fet que la societat no faci un seguiment pressupostari ajustat estrictament a l’LGFP i al Pla general de comptabilitat pública, es refereix a l’aplicació “limitada” de la mateixa Llei de constitució de l’SDADV que està portant a terme l’entitat. I és que la normativa, que atribueix a aquesta societat l’exclusivitat de la gestió dels drets de retransmissió per cable i els drets de gestió col·lectiva obligatòria així com els drets de remuneració equitativa o de simple remuneració, no preveu la possibilitat que la gestió d’aquests drets es faci de forma gradual, com està procedint a fer l’SDADV, sinó que és una exigència “des del moment de la seva entrada en vigor”.

Així, l’organisme fiscalitzador constata que l’entitat gestiona royaltys procedents dels usos de creacions i  prestacions que provenen dels actes de retransmissió per cable duts a terme per Andorra Telecom i la gestió dels drets d’autor de continguts audiovisuals procedents d’usuaris del sector hoteler, principalment, un fet que “podria lesionar els interessos dels autors i altres titulars de drets i podria donar lloc a l’exigència de responsabilitats patrimonials a la societat”.

Al·legacions de l’SDADV
En les al·legacions presentades a l’informe, l’SDADV recorda que la quota d’administració i recaptació del 40% va ser acordada, d’acord amb els estatuts de la societat, pel consell d’administració i defensa que no va ser una decisió arbitrària perquè la direcció de la societat, abans de la presentació del projecte de llei al consell d’administració, va “analitzar de manera acurada” quines eren les despeses que calia preveure per poder portar a terme la gestió prevista per a l’exercici 2015. Així mateix, l’entitat assegura que la seva voluntat és que aquest percentatge del 40% de la recaptació que es destina a despeses d’administració es pugui anar “reduint a mesura que la gestió dels diferents drets d’autor i drets veïns es vagi implementant”.

Precisament, pel que fa a aquesta implantació gradual de la llei, la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns admet que no està previst en la llei, com tampoc ho està en les legislacions d’organismes homòlegs dels països veïns, tot i que assenyala que “hi ha pràcticament sempre una implantació gradual, especialment quan es tracta de societats que, com l’SDADV, gestionen molts tipus de drets, perquè és impossible, atès el treball previ que hi ha per a la posada en marxa de la gestió de qualsevol dret, que tot estigui a punt al mateix temps”.

Quant a l’observació respecte a l’incompliment del principi d’universalitat que requereix la Llei general de les finances públiques, l’SDADV considera que la seva forma de procedir no entra en contradicció amb aquest principi perquè la societat, tot i que factura la totalitat dels drets d’autor i drets veïns, no és la seva titular sinó que únicament fa d’intermediària de manera que “no correspon ni a un ingrés ni a una despesa per a  l’SDADV”.
Tot i les al·legacions presentades, el Tribunal de Comptes conclou que no modifiquen els plantejaments exposats en l’informe ni aporten cap informació complementària que permeti modificar les observacions efectuades.

 

SDADV
drets d'autor
Tribunal de Comptes
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic