Diari digital d'Andorra Bondia
La batlle va dictar que el pare podia visitar la filla pel Servei de Trobada Familiar.
La batlle va dictar que el pare podia visitar la filla pel Servei de Trobada Familiar.

El TS rectifica una batlle per decidir sense haver escoltat dos menors


Escrit per: 
Pepa Gallego/Foto: Jonathan Gil

El Tribunal Superior, en una sentència dictada el mes de juny passat, critica l’actuació d’una batlle que el 12 de desembre de l’any passat va dictar un aute sobre la represa de contacte d’un progenitor amb els seus fills menors, una filla de 14 anys i un fill de 16. La crítica ve fonamentada en el fet que va dictar aute sense haver escoltat l’opinió dels menors, un dret que tenen els infants, segons la Convenció dels drets de l’infant de les Nacions Unides, així com també el Conveni Europeu de Drets Humans, que diu que “s’hi comprèn el dret d’un menor d’edat de ser escoltat directament pel jutge abans de prendre una decisió que l’afecti de manera personal o patrimonial”. 
La batlle va dictar que les visites amb la filla serien tutelades pel Servei de Trobada Familiar i les del fill, sota la supervisió dels serveis socials. El pare va recórrer contra aquest aute perquè no s’havien tingut en compte les seves peticions de recuperar la guarda custòdia dels seus fills i perquè també demanava la restitució de la pàtria potestat mèdica del seu fill. El pare, però, denunciava sobretot el fet que no s’havia procedit a l’escolta de l’opinió dels fills i per tant vulnerava el dret dels menors a ser escoltats. Per tot, reclamava la nul·litat de l’aute i de les actuacions. 
El Tribunal Superior estima el recurs del pare contra l’aute de la batlle del 18 de desembre passat i anul·la i retrotrau les actuacions al moment anterior a la resolució impugnada a fi que puguin ser explorats (o escoltats) els menors per la batlle, en presència del ministeri fiscal i posteriorment es resolgui amb llibertat de criteri totes les qüestions plantejades pel progenitor.
Segons el Superior, els dos fills tenen una condició de “menor madur” perquè la batlle d’instància pugui efectuar la seva exploració en les condicions que estimin més adients i en presència del ministeri fiscal, que és qui té encomanda per mandat constitucional la protecció dels drets dels menors, sense que sigui precís que s’hagi de nomenar cap altra persona perquè defensi els seus interessos, com proposava el pare en l’escrit del recurs. I també sense perjudici que també la mare hagi de ser escoltada com a cotitular de la pàtria potestat. 

Tres anys sense permís de caça per trossejar i traslladar un mufló

Un caçador haurà de pagar 2.000 euros de multa i tindrà suspesa la llicència de caça i la inhabilitació per obtenir-la durant tres anys per haver desplaçat i transportat un cap de mufló mascle de manera prohibida. El Superior confirma la pena dictada per la resolució del Govern i desestima el recurs presentat pel caçador. 
L’home va trossejar un mufló mascle separant el cap del cos, i va transportar el cap, que duia la corresponent anella de marcatge. Això ho va fer sense l’autorització del cos de banders per trossejar l’animal abans del seu transport, segons marca la Llei de caça. El text legal tipifica d’infracció molt greu desplaçar o transportar qualsevol peça d’una manera prohibida. 
El recurs del caçador es basava en el fet que el director del cos de banders era un òrgan incompetent per dictar aquesta resolució sancionadora i que no podia ser sancionat el transport del cap de mufló perquè estava degudament anellat. 
El Superior considera, primer que el director del cos de banders sí que és competent en la matèria, i segon que tal com diu la llei i el reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses al Pla de caça en terreny cinegètic, no només ha de portar l’anella o el marcatge de captura la peça morta, sinó que el caçador ha d’haver obtingut en el moment de la comunicació de la captura l’autorització corresponent del cos de banders. En aquest cas el caçador va separar el cap del mufló de la resta del cos sense aquesta autorització i seguidament el va traslladar. 

La CASS perd en una valoració de menyscabament

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs d’apel·lació que va interposar la CASS contra la sentència del 28 de gener passat del Tribunal Unipersonal de la secció administrativa de la Batllia sobre el grau de menyscabament d’un home.
L’home, que pateix hipertensió, insuficiència mitral i patologia lumbar va demandar la CASS perquè li donava l’alta mèdica i va reclamar una pensió d’invalidesa per malaltia comuna. El Tribunal Unipersonal, el gener passat va estimar la demanda i la CASS va interposar recurs. 
Segons la CASS, les patologies li atorguen a l’home un grau inferior de menyscabament al de 66,25% que diu la prova pericial que la mateixa CASS  va sol·licitar i que el Tribunal Unipersonal confirma.

TS
rectifica
batlle
decidir
menors
sense
escoltat
dos

Compartir via

Comentaris: 1

Comentaris

he denunciat com progenitora dels menors , temptativa contra la vida i patologia del meu fill ,i proves a la filla sense trasllat de les mateixes , el dret a la jurisdiccio diu , jurisprudencia es esencial en proces just amb igualtat de armes , a les parts per recorrre o redenuncia , Conveni europeu e internacional dels drets humans ,Protocol num 12, Article 1 . Prohibició general de la discriminació: Cap autoritat pública et pot discriminar pel teu color de pell, el teu sexe, el teu idioma, les teves conviccions polítiques o religioses o el teu origen o discapacitat ,incapacitat. Protocol 2 no sotmetre a cap tracte degradant i perjudicial amb intencionalitat , NO A LES TORTURES EN EL QUE FA ABUS DE SUPERIORITAT EN DISCRIMINAR ELS DRETS E INFORMA DELS DRETS DEGUDAMENT 3.-La CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT, que la Declaració dels Drets de l’Infant de Ginebra de 1924 i a la Declaració de Drets de l’Infant adoptada per les Nacions Unides el 1959, i reconeguda a la Declaració Universal dels Drets Humans, al Pacte Internacional sobre Drets Civils i Polítics (particularment els articles 23 i 24), al Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals (especialment a l’article 10), Article 28 "Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius." Declaració Universal de Drets Humans, Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948. 4.- La declaració Universal de Drets Humans, en el art 6.2 ,de la Convenció Europea de Drets humans . i el article 14.2 de pacte Internacional de Drets Civils i Polítics , en el art 48 de la Carta Europea de Drets Fonamentals i Recentment. EN EL INSISTIMENT DEL DRETS RECONEGUTS EN IGUALTAT , I DRETS A LA VIDA I CAP DISCRIMINACIO EN PRONUNCIAR-SE O EXCLUSIO EN PODER FER SENTIR LA VEU A LES PARTS AGENTS EN CAUSA ... ART 3.CA EN ESPECIAL EL 3.4 CA EN REFERENT AL LLETRAT CONTINUA SENSE ELABORAR ESCRITS , AMB ENGANY DE QUE RECTIFICARIA ALS ESCRITS , WEN QUE DIU QUE DEMANARA ELS PERICIALS DEL MENOR I NO HA PRONUNCIAT RES A LA PRIORITAT URGENT , PERDEN LA CONFIAÇA EN EL REITERATS FETS MENCIONATS I DESPRES NEGAR TOTA VIA POSIBLE A UNA DEFENSA EN DRETS FOANMENTAL I SLAVAGUARDA DELS DRETS HUMANS I CONVENNIS SIGNATS INTERNACIONALS AIXI COM LA JURISPRRUDÈNCIA , EN MENCIONATS DRETS ,IGUALTAT I PROCES JUST EQUITATIU , ON ES VEU LA MANCA DE DEFENSA DES DE 2011 FINS 2013 ON EL DRET A TUTELA IMPARCIAL DE JUSTICIA , ON NO FORMIN PART LES MATEIXES PERSONES QUE HAN INTERVIGUT EN MATEIXA O ALTRE CAUSA , EN DONAR RESPOSTES , INCOHERENTS E INHUMANES , AIXI EN LES DENUNCIAS FORMULADES , NO POT CONTESTAR QUE A INTEVINGUT COM DEFENSA , LES PERSONES EN ALGUN CONFLICTE D´INTERES O RELACIO , EN ALGUNA DE LES PARTS HAN DE ABSTENIR-SE ART 73 DE LLEI QUALIFICADA A LA JUSTICIA , I EN LA JURISPRUDENCIA MENCIONAT ,,, TOTS EL QUE EN CONJUNT ATACAN O DEIXANT DE FORMA FORÇADA A UNAS PERSONES INDEFENCES ES IL-LEGAL , I TORTURA EN EL QUE DIFERENTS EMAILS ENVIATS , NEGAR QUALSEVOL A PRONUNCIAR A LA CLIENTA EN MARC DE FOLIS I FETS , NEGAN EL ACCES AL QUE ELS DANYS OCASIONATS EN ESPECIAL AL MEU FILL , QUE CONSTA EN INFORME DE URGENCIES I ALTA HOSPITALARIA EN CONTRADICCIONS , MANCA DE TRUCAR ALS PROGENITORS I COMPAREIXENÇA , I DE METGE FORENSE PRESENT ,, NO ELABORADES PROVES MEDIQUES ESPECIALITZADES AVANS DE TRACTAMENT PER DOCTORA GARCIA GEMMA ,PSIQUITRE , QUE NO RESPECTA EL ESTAT DEL MENOR I LA SEVA PATOLOGIA ,,,, DENEGACIO DE JUSTICIA I VIOLACIO DE DRETS DELS MENORS , , DISCRIMINACIO DE LA PATOLOGIA DEL MEU FILL MALALTIA I DISCAPACITAT , COM DE ASSESORA DEGUDAMENT A LA MENOR DEL SEUS DRETS ,, I SALVA GUARDA DE DRETS HUMANS I DRETS DEL MENOR UI FAMILIA EXISTENCIA DE TESTIMONIS EN CONTRA PROGENITORS , NO EXITENCIA DE INFORMACIO CIENTIFICA CONTRA PROGENITORS EN FETS CONTITUTIUS DE CAUSA DANYS AL MENORS OMISSIO DE PART HBLE BATLLE DE ELABORA A PERTICIO DELS PROGENITORS PROVES FORENSES ,,, FISCAL NO MENCIONA EN CAP INFORME , ELABORAT A LA PRIORITAT I VETLLAR PER EL QUE LA SALUT E INFORMES METGES DIUENT ,,,DEL ESTAT DEL MENOR I NINGU DONA EXPLICACIONS ...O MENORS , AIXI COM EDUCATIUS , EN QUE REITERADES PETICIONS PER PROGENITORS RECLAMAR , EN QUE ES LIMITA CREAN BARRERES AL ACCES DELS DRETS I DEURES DEL PROGENITORS , EN VERS A SEGUIMENT DEL MENORS ,,, magdalena esteve , mare de ambdos menors amb patologia i violacio dels drets fonamentals

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Formulari de contacte