L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall ha experimentat una variació negativa del -10,9%, a preus corrents, el mes d’abril del 2024 respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa al desglossament de l’índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris cau un -5,8% i la venda de la resta de productes (no alimentaris) decreix un -17,1% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Cal destacar, que part d’aquesta variació negativa pot venir donada per la davallada del nombre de visitants rebuts en aquest període, amb una variació interanual del -15,8%, segons explica el Departament d'Estadística.

Pel que fa a les variacions intermensuals, l’índex general corresponent a l’abril del 2024 experimenta una variació negativa del -18,4%, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no descompten factors estacionals ni els efectes de calendari.

Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), cau un -14,2% a l’abril del 2024 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, les vendes de productes alimentaris presenten un descens del -8,5% i les vendes de la resta de productes decreixen un -20,6%.

D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials a l’abril del 2024 creix (+1,2%) respecte al mateix mes de l’any anterior, encara que cau un -0,4% respecte el març. El 63,2% són dones i el 91,7% disposa de contractes a jornada completa.