Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al juny del 2024 han estat 1.883, un -13,9% en comparació al mateix període anterior, en el qual es van matricular 2.187 vehicles. L’única categoria que mostra una variació positiva és “Camions i camionetes” de +21 unitats (+11,2%). La resta de categories mostren variacions negatives: “Turismes” de -281 unitats  (-19,6%), “Motocicletes i ciclomotors” de -32 unitats (-6,2%) i “Altres” de -12 unitats (-22,6%), segons especifica el departament d'Estadística en una nota publicada aquest dijous.

Les matriculacions de vehicles durant el mes de juny han estat 329, el què suposa una variació percentual negativa del 19,2% respecte al mes de juny de l’any anterior. Aquest mes ha tingut una variació positiva "Camions i Camionetes" amb un +5,3%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són "Altres" amb un -76,9%, "Motocicletes i Ciclomotors" amb un -20,4% i "Turismes" amb un -19,4%.

En l'acumulat els darrers 12 mesos les matriculacions sumen 3.737, el que representa una variació percentual negativa del 14,7% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.380 vehicles. Els darrers 12 mesos ha tingut una variació positiva: "Camions i Camionetes" amb un +10,8%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són "Altres" amb un -38,1%, "Turismes" amb un -19,9% i "Motocicletes i Ciclomotors" amb un -5,8%.

Per energia
Aquest mes, els grups amb variacions negatives que més destaquen són "Gasoil" amb un -38,2% i "Gasolina" amb un -24,0%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n'han matriculat 21, 12 més que al mateix mes de l'any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 63, 7 menys que a l'any anterior. Per últim, dels vehicles “Sense carburant”, aquest mes se n’han matriculat 14, és a dir, 4 més que al mateix mes de l’any anterior.

De gener a juny del 2024, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar la disminució de matriculacions en els vehicles “Gasolina” amb -134 vehicles (-10,6%), dels “Híbrid gasolina no endollable” amb -63 vehicles (-26,0%), dels “Gasoil” amb -61 vehicles (-16,2%), dels “Híbrid gasoil no endollable” amb -48 vehicles (-58,5%) i dels vehicles “Elèctric 100%” amb -16 vehicles (-20,8%), mentre que només mostren variacions positives les matriculacions dels “Sense carburant” amb +18 vehicles (+46,2%).

Durant els darrers 12 mesos, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar la disminució de matriculacions, en termes absoluts, en els vehicles de “Gasolina” amb -340 vehicles (-13,7%) i en els vehicles de “Gasoil” amb -149 vehicles (-18,1%). En la resta de categories s’han matriculat 385 vehicles “Híbrid gasolina no endollable”, 209 vehicles “Híbrid gasolina endollable”, 135 vehicles “Elèctric 100%”, 99 vehicles “Sense carburant”, 78 vehicles “Híbrid gasoil no endollable” i 11 vehicles “Híbrid gasoil endollable”.

Dades ajustades
Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, en el total de matriculacions es constata una tendència mensual a l'alça, tot i que negativa, en els darrers dos mesos, i se situa aquest mes de juny en un -1,5%.

El grup de “Turismes” mostra una tendència a l'alça, tot i que negativa, en els darrers tres mesos, i al juny se situa en un -0,8%. Quant a “Motocicletes i Ciclomotors”, presenta una tendència mensual estable, tot i que negativa, en el darrer mes, i es manté al juny en un -1,0%. El grup de “Camions i Camionetes” presenta una lleugera tendència mensual a la baixa en el darrer mes i se situa aquest mes de juny en un -1,3%. Pel que fa al grup d’“Altres”, mostra una tendència mensual estable en el darrer mes i es manté al juny en un +6,6%.