Durant el mes de juny del 2024, els preus dels carburants han experimentat una davallada generalitzada, segons les dades publicades aquest dijous pel departament d'Estadística. Així, el Gasoil de calefacció s’ha pagat, de mitjana, a 1,004 € (-1,7%), el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat s’han pagat, de mitjana, a 1,302 € i a 1,336 €, respectivament, equivalent a un -2,6% i un -2,5% en comparació amb el mes anterior. La Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans reflecteixen una disminució d’un 3,2% i d’un 3,1%, i s’han pagat a 1,435 € i a 1,495 € de mitjana, respectivament.

Si es compara amb el mes de juny del 2023, el Gasoil de calefacció ha augmentat un 8,8%, el Gasoil de locomoció un 3,4% i el Gasoil de locomoció millorat un 3,2%. Així mateix, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 2,3% i un 2,2%, respectivament. Així doncs, avui els carburants es paguen per sobre que un any enrere.

Quant a la comparativa dels preus mitjans de gener a juny amb el mateix període de l’any anterior, el Gasoil de calefacció s’ha pagat, de mitjana, a 1,020 €, el que significa un augment del 0,1%. El Gasoil de locomoció s’ha pagat, de mitjana, a 1,359 €, un -0,1%, el Gasoil de locomoció millorat a 1,392 €, un -0,2%, la Gasolina sense plom de 95 octans a 1,447 €, un +0,2%, i la Gasolina sense plom de 98 octans a 1,507 €, també un +0,2%.

Pel que fa a la comparació dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el Gasoil de calefacció s’ha pagat, de mitjana, a 1,025 €, el que significa una disminució del 12,0%. El Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat s’han pagat, de mitjana, a 1,379 € i a 1,412 €, el que correspon a una disminució del 7,4% i del 7,3%, respectivament. La Gasolina sense plom de 95 octans s’ha pagat, de mitjana, a 1,461 € i la Gasolina sense plom de 98 octans ha tingut un preu mitjà d’1,521 €, el que equival,  respectivament, a unes variacions percentuals del -3,4% i del -3,3%.

Pels preus dels carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata en el Gasoil de calefacció una tendència a la baixa en els darrers tres mesos i se situa en un -1,2%. Pel que respecta a la resta de carburants, en el Gasoil de locomoció s’observa una tendència a la baixa en els darrers tres mesos i registra un -2,0%. En el Gasoil de locomoció millorat també s’observa una tendència a la baixa en els darrers tres mesos i se situa en un -1,9%. Aquest mes de juny es constata una tendència a la baixa en els darrers tres mesos en la Gasolina sense plom de 95 octans i registra un -1,7%. Per últim, la Gasolina sense plom de 98 octans també presenta una tendència a la baixa en els darrers tres mesos i se situa en un -1,7%.