La banca andorrana tanca l’exercici 2023 amb un resultat agregat de les tres entitats bancàries de 163 milions d’euros gràcies, en bona part, a l’impuls dels ingressos generats per l’increment dels tipus d’interès i per l’adaptació del negoci al nou entorn i a les necessitats de la clientela, segons ha informat Andorran Banking avui en un comunicat. Així, la banca creix un 44% en beneficis, però també en volum dels recursos gestionats de clients un 16% fins als 74.187 milions d’euros.

D'aquesta manera, el model de negoci de les entitats demostra la seva resiliència i sostenibilitat. El conjunt dels tres bancs presenten una rendibilitat (ROE) del 10,38%, en línia amb la rendibilitat mitjana de les entitats europees (dades EBA 3r trimestre del 2023), xifra que representa un increment de 281 punts bàsics respecte del 2022 (7,57% el 2022). La rendibilitat del negoci sobre els actius, mesurat pel ROA, assoleix el 0,89%, millora la seva posició respecte del 2022 (0,66%) i se situa per sobre de la mitjana europea.

Durant el 2023, l’impuls dels ingressos donat per la pujada de tipus d’interès ha rendibilitzat l’activitat tradicional de concessió de préstecs i ha empès el benefici. Per altra banda, la plaça segueix amb l’adaptació contínua a la normativa bancària internacional i les inversions en tecnologia que continuen pressionant els resultats. La rendibilitat del sector és clau per poder donar confiança als mercats i afavorir el creixement econòmic nacional.


Fortalesa i diversificació

La banca andorrana manté la seva solidesa amb una bona capitalització de les entitats, amb una ràtio de solvència CET1 del 16,97% a 31 de desembre del 2023 (15,76% a 31 de desembre del 2022), per sobre de la mitjana dels bancs europeus que se situa en el 15,80% segons dades de l’EBA del 3r trimestre del 2023.

La ràtio de liquiditat (LCR) és del 228,16%, molt superior al mínim del 100% fixat pels reguladors europeus i superior a la mitjana dels bancs europeus que és del 160% al tancament del tercer trimestre del 2023. La ràtio de morositat, tot i l’increment de l’euríbor, continua amb la seva tendència a la baixa, fins a un mínim històric del 2,1% a tancament del 2023 (3,3% el 2022, 3,7% el 2021, 4,49% el 2020 i 5,32% el 2019). La bona dinàmica de l’economia andorrana sumada a les sòlides polítiques de concessió i seguiment del risc de crèdit de les entitats bancàries, s’han traduït en una reducció de la ràtio de morositat a nivells mínims històrics.

La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, destaca que “les entitats andorranes tenen una posició de capital sòlida amb unes ràtios de liquiditat superiors a la mitjana de la banca europea. Tenir un sector bancari sòlid és clau per a impulsar el creixement i la competitivitat de l’economia”.

Totes aquestes xifres són un avançament dels tancaments oficials a 31 de desembre del 2023, que han de ser revisats pels auditors i aprovats pels òrgans d’administració de cada entitat.


Impuls a l'economia

El sector ha acompanyat el creixement de l’economia andorrana durant el 2023 amb un model de banca de proximitat, propera a la clientela. En un entorn de tipus d’interès elevats, el sector ha intensificat la seva acció per ser prop dels projectes de les persones, empreses i institucions. Si bé la xifra total d’inversió creditícia s’ha mantingut estable al voltant dels 5.000 milions d’euros, s’han formalitzat 664 noves hipoteques a famílies que sumen un import total concedit de 339 milions d’euros (-14% respecte del 2022), el que continua representant un percentatge important del PIB (un 10%). Els préstecs nous a empreses i a particulars han estat de 707 milions d’euros, un 5% més que l’any 2022 i suposen un 21% del PIB del país. Finalment, la banca ha acompanyat el consum a través dels seus mitjans de pagament amb un volum de les operacions amb targetes de crèdit i dèbit de 1.678 milions d’euros, un 8% superior a l’exercici precedent i que representa el 49% del PIB.

En el darrer informe de l’FMI, publicat el passat 6 de març, l’organisme internacional destaca el rol important que juga el sector bancari andorrà en l’economia. El sector financer és el quart sector més important en l’economia andorrana. L’informe realitza una anàlisi completa dels principals indicadors del sector, comparant-los amb els de països homòlegs com Luxemburg, Liechtenstein, Suïssa i Mònaco, entre d’altres. Segons l’FMI, la mida i les posicions sòlides de capital que mantenen els bancs andorrans, els tipus d’interès i el creixement econòmic són claus per la rendibilitat de les nostres entitats.

Segons l’organisme internacional, la banca andorrana es beneficia de disposar d’una cartera de serveis més diversificada si es compara amb els seus competidors. Destaca les bondats d’un sistema bancari que combina la banca comercial enfocada al mercat domèstic amb la banca privada amb més de 90 anys d’experiència.

Puigcercós destaca que “tal com descriu l’FMI, gràcies a la diversificació de la banca andorrana engegada farà més de 20 anys, tenim un sector competitiu i preparat per afrontar els reptes de futur. Els bancs andorrans gestionen recursos dels seus clients en la part de banca privada alhora que són intermediaris financers per l’economia domèstica".

En el darrer informe de l’Andorran Banking Observatory, publicat el passat mes de gener, es posa de relleu la tasca del sector bancari en impulsar sectors estratègics i dinamitzar l’economia a través del seu finançament. A tancament del 2022, la inversió creditícia atorgada a empreses i famílies representava el 173% del PIB, que segons l’FMI és el percentatge més alt si es compara amb països homòlegs a Andorra.