L’Associació de Bancs Andorrans (ABA) ha aprovat un nou Codi deontològic que “s’articula en línia amb el marc jurídic andorrà i amb aquells principis internacionals en la matèria, i complementa alhora la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i les recomanacions globals del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI)”, segons va explicar la directora de l’ABA, Esther Puigcercós. De fet l’anterior codi data de 1990 i aquest és una renovació per adaptar-lo als estandards internacionals. 
En aquest nou codi s’estableixen unes normes de conducta sota sis principis fonamentals on els bancs han d’adaptar les seves polítiques i procediments aquest nou compromís. Els sis principis fonamentals són l’honestedat, objectivitat i interitat; l’organització interna i professionalitat; la confidencialitat; la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; la seguretat i protecció d’actius i el govern corporatiu. Finalment el codi deontològic parla de l’àmbit d’aplicació que són totes les entitats del país que formen part de l’ABA i que han d’adaptar les procediments interns a aquestes normes de conducta, així com també la interpretació i la revisió del nou codi que diu “té un caràcter dinàmic”  i qiue a instància d’una comissió creada pel compliment de la normativa “seràsusceptimbe de ser revista i d’adaptar-lo a les circumstàncies i a les millors pràctiques que s’estimin oportú incloureen qualsevol moment”.
Per altra banda, val a dir que el nou codi estableix unes normes de caràcter molt genèric i poc concret com el de que les entitats han d’establir “un procediment intern eficaç i transparen per tractar de forma ràpida les queixes o reclamacions dels clients”.  No concreta però què ha de contemplar aquest procediment. O també que els bancs han d’implantar una política en relació a les activitats que el personal pot exercir fora de l’àmbit de la seva activitat professional. En el qual es diu que s’ha “d’identificar i definir els casos particulars en que els sus empleats o persones vinculades exercixen una funció de gestió, de direció  o d’adminsitració d’una societat tercera, ssceptibles de generar conflictes d’interès”. Però tampoc concreta quines mesures o prohibicions s’han d’establir perquè no es donin aquests conflictes. 
Tot i això la directora de l’ABA va manifestar que la publicació daquest nou codi “és una altra mostra de l’adaptació de la banca andorrana a un marc 
transparent, modern i homologat”.