Després de la davallada del 7% dels beneficis del 2016, els guanys dels cinc bancs del país van tornar a caure en l’exercici 2017, en aquest cas un 15,4%, i es van situar en 131 milions d’euros, segons les dades fetes públiques ahir per la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, en la presentació dels resultats globals del sector assolits l’any passat.
Puigcercós va atribuir la caiguda de guanys als baixos tipus d’interès, fins i tot negatius, que hi ha en el marc de la Unió Europea, amb la pressió, per tant, a la baixa sobre el marge financer, i als costos creixents derivats de l’adaptació al nou marc normatiu del sector bancari europeu, sobretot pel que fa a l’adopció de les noves normes de comptabilitat, i a l’homologació a nivell de transparència amb l’adaptació a l’intercanvi automàtic d’informació.
“Els resultats corresponen a l’ajust al nou model de banca a Andorra homologable a la banca europea, així com al context viscut en els darrers anys”, va destacar la directora general d’Andorran Banking, que va considerar “molt positius” els resultats obtinguts.
I és que, malgrat aquesta conjuntura de tipus baixos, la recent crisi econòmica o la intervenció l’any 2015 d’una entitat, els recursos gestionats pels bancs han continuat incrementant-se, en aquest cas un 1,5% respecte de l’exercici 2016, i han assolit “la xifra històrica” de 46.201 milions d’euros. Per Puigcercós, aquest creixement és una mostra de l’“estabilitat” i la “solidesa” de la plaça andorrana, així com de “la confiança” que hi tenen els clients.
D’aquests recursos gestionats, 36.501 corresponen a posicions fora de balanç i els 9.700 milions restants, a dipòsits de clients. Precisament, segons va detallar Puigcercós, l’escenari de tipus baixos va comportar dos moviments oposats. Així, en el cas de les posicions fora de balanç, van registrar un increment del 5,5% (1.903 milions més que els 34.598 milions comptabilitzats al final de l’exercici 2016). Per contra, els dipòsits dels clients es van reduir en 1.215 milions, i van passar de 10.915 milions (2016) a 9.700 l’any passat.
La directora general d’Andorran Banking va destacar també el fet que al voltant del 50% dels recursos gestionats ho són fora del país, un fet que confirma l’èxit del procés d’internacionalització de la banca andorrana, present en catorze països de quatre continents, iniciat fa quinze anys, i també “la confiança dels clients internacionals”.
Quant a la inversió creditícia, es va situar en 5.955 milions d’euros, un 5,4% menys que l’any anterior, mentre que el sector va constituir 1.837 milions (el 31% de la inversió creditícia) en operacions d’actiu. Puigcercós va atribuir aquesta baixada de la inversió creditícia principalment a dos factors: d’una banda el despalanquejament de l’economia, que fa que la gent opti per reduir deute aprofitant la situació de tipus baixos i, de l’altra, en la política de l’executiu de reduir el deute amb les entitats a través de les emissions de deute públic.
Pel que fa a la rendibilitat sobre recursos propis, el sector bancari va finalitzar el 2017 amb un ROE del 9,82%, per sobre de la mitjana europea (7,7%) i per davant d’alguns països, com  Espanya (7,7%), Suïssa (4,0%) i Alemanya (-0,3%).
Quant a la ràtio de solvència, va caure tres punts i mig respecte de l’any 2016 i es va situar en el 21,5%, una davallada que Puigcercós va justificar per l’impacte de l’aplicació de les Normes internacionals d’informació financera (NIIF). En canvi, la ràtio de liquiditat va arribar al 65,378%, gairebé quatre punts més que en l’exercici anterior.
L’aplicació de les noves normes de comptabilitat, que faciliten la transparència i la comparabilitat dels estats financers, expliquen també la caiguda del 13% del marge ordinari, que va passar dels 652 milions del 2016 als 565 d’enguany.