Les empreses que han presentat suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) o reduccions de la jornada laboral (RJL) i han estat autoritzades durant el gener veuran com aquestes es prorroguen automàticament a partir del mes vinent. Així ho han explicat aquest migdia el secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, i la directora del departament d’Ocupació i Treball, Laura Vilella, que han volgut llançar un missatge de tranquil·litat a les empreses per l'impàs que hi haurà entre la fi del decret actual, aquest diumenge 31 de gener, i l'entrada en vigor de la modificació de la Llei 16/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, aprovada aquest dijous al Consell General.

Així, Vilella ha destacat que les STCT i RJL vigent es prorrogaran de forma automàtica sense necessitat que l'empresa hagi d'aportar nova documentació, tot i que sí serà necessari que "continuïn complint amb els requisits" exigits per poder acollir-se a aquestes figures, una prolongació que serà retroactiva a data 1 de febrer i que s'allargarà fins a la data que marqui el decret que es publicarà un cop els coprínceps sancionin la llei i es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

En el cas que l'empresa deixi de complir amb els requisits, haurà de "treure els treballadors" de la STCT o la RJL, tal com ha apuntat Vilella, una acció que es pot portar a terme des de la pàgina web del departament de Treball on hi ha un mòdul específic per aquesta acció.

Per a aquelles empreses que vulguin modificar l'abast de les STCT i RJL, afegir o treure treballadors, ho podran fer també a través de la web un cop entri en vigor la modificació de la llei. En aquest sentit, Vilella ha precisat que un cop es publiqui la llei les empreses disposaran d'un termini de cinc dies per modificar l'abast d'aquestes figures per tal que aquest sigui retroactiu fins a l'1 de febrer. En el supòsit que els canvis es facin més tard d'aquests cinc dies aquestes sol·licituds ja no podran ser retroactives i la data vàlida serà la del dia que s'hagin demanat. Quant a les empreses que no tinguin STCT i RJL al gener i en volguessin demanar per al febrer, la petició inicial s'haurà de fer un cop es publiqui la llei al BOPA.

Així mateix, la directora d'Ocupació i Treball ha recordat que la nova normativa s'estableix una reducció de la carència per demanar ampliacions dels STCT o RJL. D'aquesta manera es redueix el termini dels 30 dies actuals a 15 en el cas de les empreses afectades per impediments o aquelles que pertanyin a sectors específics.

Per la seva part, i després de ser interpel·lat en relació al futur decret del Govern i al percentatge màxim de les plantilles que pot estar afectat per STCT i RJL en el cas dels establiments hotelers i altres allotjaments turístics, Bartolmé ha admès que la que la “possibilitat que aquest sector pugui posar el 100% del personal en ERTO està damunt la taula" i no només això si no que des de l'executiu "es considera de forma seriosa”. En aquest sentit, el secretari d'Estat d'Economia ha recordat que a diferència d'altres sectors que poden tenir una certa activitat "amb el consum intern", l'hoteler depèn totalment de l’arribada de turistes, una cosa "molt complicada" en aquests moments per la situació de la pandèmia a nivell general i, especialment, en el cas dels països veïns.