Els preus van incrementar-se un 0,1% al maig passat, fet que situa ja la inflació acumulada en el que portem d'any en l'1,8%, si bé la inflació interanual va disminuir una dècima respecte l'abril i es va situar en el 3,8%, segons les dades fetes públiques avui pel departament d'Estadística, que ha atribuït aquest augment de la variació mensual a, principalment, l’increment dels preus dels productes dels grups dels grups d'aliments i begudes no alcohòliques, un increment que s'ha vist compensat en part per la disminució dels preus del grup del transport.

La inflació subjacent, la que no té en compte ni els productes frescos ni els petroliers, s'ha situat al 3,9%, una dècima per sobre de l’IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar l’augment de la variació anual de l’índex de preus dels productes petroliers que passa del 2,9% el mes passat al 5,7% aquest mes.

Així, en termes mensuals, el grup que ha fet augmentar més la inflació ha estat el d'aliments i begudes no alcohòliques, que s'ha incrementat un 0,9% degut a l’augment dels preus de la fruita, pa i cereals. En sentit contrari, el grup del transport ha davallat un punt com a conseqüència principalment de la dismincuó del preu dels carburants.

Si s'observa l'evolució de l'índex en termes anuals, els grups amb una tendència més deflacionista han estat el de béns i serveis diversos, amb una disminució de dos punts, situant-se a l'1,6% degut, principalment, a que el preu de les assegurances del transport s'han mantingut estables  davant l'increment que van registrar el maig de l'any passat, i el de vestit i calçat, que ha caigut un punt i sis dècimes, situant-se al 2,3%, com a conseqüència, principalment, del comportament dels preus de la roba i el calçat, que han disminuït.

En sentit, contrari, els grups que han contribuït més a disparar l'índex de preus al consum (IPC) han estat el dels aliments i begudes no alcohòliques, que s'ha incrementat sis dècimes, situant-se en el 3,4%, per l'increment del preu de llegums i verdures, i el transport, amb un increment de set dècimes, situant-se al 3,9%, degut principalment, al fet que la disminució dels preus dels carburants aquest mes ha sigut menys intensa que la del
mateix mes de l’any passat.

Pel que fa a l'IPC dels països veïns, a d’Espanya la inflació del mes maig se situa al 3,6%, tres dècimes més que la registrada a l'abril, degut, principalment, als increments dels preus dels grups de l'habitatge, afectat per l'increment del preu de l'electricitat, i el del transport, influenciat especialment pel preu dels carburants que va baixar menys que l'any anterior. En el cas de França, l'índex de preus al consum se situa al 2,3%, una dècima més que el mes anterior, com a conseqüència d'una nova acceleració del preu de l'energia.