Des de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) es tem que les polítiques públiques en matèria d’habitatge engegades pel Govern comportin un augment dels impostos. L’organització demana que les mesures que es prenguin no siguin una càrrega estructural per a l’Estat i que es faci una planificació amb un cost pressupostari limitat per tal que no s’afecti el model fiscal. Així ho va demanar el president de l’EFA, Daniel Armengol, en el discurs de benvinguda de l’assemblea anual de l’entiat.

Armengol va assegurar que “les mesures en matèria laboral i en el mercat de l’habitatge s’han de prendre a partir de dades contrastades que permetin fer una bona anàlisi de la realitat”, i en aquest sentit el president de l’EFA va lamentar que “en les intervencions en el marc laboral i també en les del mercat de l’habitatge trobem dos exemples clars d’intervencionisme que, al nostre entendre, el Govern s’hagués pogut estalviar”.

Així, des de l’EFA es considera que Andorra es troba en un escenari complex. Si bé els indicadors econòmics no són dolents, es posa de manifest que vivim un moment de gran controvèrsia, amb el mercat de l’habitatge molt tensat. En aquest sentit, l’EFA avisa que Andorra es troba a les portes d’una nova intervenció pre-anunciada per part de Govern i lligada en part al model d’inversió estrangera que ha inundat el país de nous ciutadans que han alterat el mercat de l’habitatge. Això ha fet que allà on no s’havia actuat mai, “on mai no s’hi havia dut a terme una planificació en el sentit de preveure un parc d’habitatges a preu assequible, ha irromput en l’escenari el Govern que d’alguna manera s’ha vist forçat a actuar”. I és davant d’aquesta realitat que des de l’EFA es demana que les mesures adoptades no siguin una càrrega estructural per a l’Estat i no comportin un augment de la pressió fiscal. 

D’altra banda, el president va defensar també les polítiques de concertació públic-privada. “Pensem que el model econòmic en què vivim cada vegada és més complex i és important que els empresaris puguem fer arribar propostes a l’Administració. Hem constatat que les rep favorablement, i aquesta és una línia d’activitat que afecta molts àmbits: des de l’energia fins a les infraestructures, passant per temes d’innovació i de protecció de les empreses familiars”, va afegir.

Finalment, Armengol va insistir que si Andorra vol deixar de ser un país ‘low cost’ cal que es potenciïn les infraestructures de connexió cap a l’exterior. Evidentment les carreteres, però també l’aeroport Andorra-la Seu. “Augmentar les freqüències i buscar altres destinacions és cabdal per al desenvolupament d’aquest aeroport. En aquest punt Govern ha de ser valent i potenciar l’aeroport com un filtre per seleccionar el perfil de visitant que interessa al país”.


L’acord amb la UE, “vital per al futur” i requerirà seguir-lo “de prop”
Davant el plenari de l’associació que aplega les principals empreses familiars del país i que es va celebrar divendres passat, Daniel Armengol va qualificar l’acord d’associació amb Europa com “vital per al futur de les empreses i els ciutadans d’Andorra, de manera que caldrà que el seguim de prop i hi posem l’energia necessària” amb l’objectiu que sigui el més beneficiós, en definitiva, per al conjunt del país. 

Així doncs, Armengol va destacar que abans que la sobirania popular ratifiqui o rebutgi l’acord en el referèndum previst per a la primavera del 2025, caldrà que s’expliqui bé el seu abast i es dugui a terme un estudi acurat en relació als costos i els beneficis que suposaria l’entrada en vigor o no del text. En aquest punt, val a recordar que es preveu que el proper 10 de juny es presenti l’estudi de l’impacte econòmic de l’acord d’associació que va encarregar Andorra Recerca i Innovació a l’empresa Knowledge Sharing Network (KSNET) amb un cost de 118.273,68 euros.