Després de dos exercicis marcats per l’inici i consolidació del procés de concentració bancària, i on la banca va perdre gairebé una vuitantena de treballadors cada any, el sector financer va tornar a guanyar treballadors l’any passat, període en què va ocupar fins a 2.616 persones, 116 més (4,64%) que les 2.500 que ocupava a les acaballes de l’exercici 2022. 

Si més no, així es desprèn de les dades publicades en l’Informe anual 2023 d’Andorran Banking i en les recollides per les pròpies entitats en les respectives memòries anuals, on expliquen amb més o menys detall la composició dels equips que conformen els diferents grups bancaris. Unes dades que permeten constatar que dels 2.616 treballadors, 1.231 (47%), 609 dones i 622 homes, desenvolupen la seva tasca al país, mentre que fins a 1.385 (53%) ho fan en les diferents filials que els tres grups bancaris tenen repartides en deu països més de quatre continents.

Així mateix, es posa de manifest que el sistema financer, que comptava amb 37 oficines –quatre més que l’any anterior–, és a dir 4,3 oficines per cada 10.000 habitants, aplegava el 4% del total de les persones assalariades del país, un percentatge que s’elevaria fins al 7,8% si tenim en compte els llocs de treball indirecte generats pel sector, i que la seva aportació al producte interior brut (PIB) era del 13%, dos punts menys que l’any 2022, un percentatge també que s’incrementaria fins al 19% si es comptabilitzés la contribució indirecta del sector.

Amb el guany de treballadors de l’any passat, la xifra s’acosta a la que hi havia al sector el 2016, any a partir del qual es va anar perdent empleats, en què va ocupar 2.668 persones, que aleshores representaven el 5,32% dels assalariats del país. També en aquell moment, l’aportació de la banca andorrana al PIB superava el 21%.

Entrant en el detall concret de cada entitat, el Grup Andbank, l’únic que no ha protagonitzat cap procés de concentració, va acabar el 2023 amb una plantilla de 1.276 treballadors, fet que suposa un increment de l’1,51% respecte als 1.257 empleats amb què va tancar l’exercici 2022.
Del total de treballadors, únicament 338, quatre més que l’any anterior, exercien la seva tasca a Andorra, mentre fins a 938, 15 més que l’exercici precedent, ho feien en les diferents filials internacionals que té el grup a Espanya, Brasil, Mèxic, Luxemburg, Mònaco, Israel, Uruguai, Panamà, els Estats Units i Suïssa.

A finals de l’any passat, la plantilla d’Andbank es distribuïa en 534 dones (41,85) i 742 homes (58,15%) de fins a 34 nacionalitats diferents, amb una antiguitat mitjana al grup de 7,8 anys. La mitjana d’edat se situava al voltant dels 43 anys i la franja més representada a la plantilla era la compresa entre els 40 i els 49 anys, que suposava el 31,74% del total d’empleats, seguida de la franja 30-39, el 27,27% dels treballadors del grup.

Així mateix, l’entitat, que l’any passat va portar a terme fins a 39 accions formatives per al seu personal, destaca que gairebé el 80% del total d’empleats compta amb estudis de grau superior.

Per la seva part, MoraBanc és l’única entitat que va veure l’any passat reduït el nombre de treballadors, ja que es va passar dels 461 empleats del 2022 a 453 el 2023, repartits en les cinc localitzacions on opera el grup. D’aquests, el 49% eren dones i fins a un 95% tenien contractes indefinits. El 85% dels empleats, 385, desenvolupava les seves tasques a Andorra, 32, un 7%, ho feia a Miami, mentre que a Suïssa (Zúric) i a Barcelona hi treballaven 18 persones, un 4%, respectivament.

Des de l’entitat s’aposta també per la formació dels treballadors, a qui s’ofereix un pla d’aprenentatge continuat amb diferents itineraris adaptats a les seves competències i perfils professionals. Així, l’any passat es van portar a terme fins a 60.696 hores de formació.

Finalment, Creand Crèdit Andorrà va acabar el 2023 amb 796 treballadors, un 1,7% més respecte dels 782 amb què va tancar l’exercici 2022, dels quals 507 (63,6%) desenvolupaven la seva tasca a Andorra, 110 ho feien a Espanya, 106 a Luxemburg, 39 a Miami (Estats Units) i 34 a Panamà.

Quant al perfil dels empleats, el 48% de la plantilla, 382, eren dones, el 47% de les quals d’entre 36 i 50 anys, totes amb contracte indefinit i el 96% treballant a temps complet. Pel que fa als homes, 414, representaven el 52% de la plantilla, el 42% eren d’entre 36 i 50 anys, el 99% tenia contracte indefinit i el 98% treballava a temps complet.

Més massa salarial
Amb l’increment de treballadors, la massa salarial del sector financer, que fora del perímetre dels tres grups bancaris compta també amb 23 companyies d’assegurances i 9 entitats financeres d’inversió,  va incrementar-se respecte a l’exercici 2022, segons es pot constatar en les dades de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Així, a 31 de desembre de l’any passat la massa salarial dels empleats del sistema financer ascendia a 8.276.764 euros quan un any abans era de 7.840.564 euros.

L’augment de la massa salarial es va traduir també en un increment del salari mitjà mensual, que va passar dels 4.686 euros a 31 de desembre del 2022 als 4.812 de finals de l’any passat.