La construcció ha liderat la recuperació econòmica que, coincidint amb l’evolució de la situació sanitària, ha anat de “menys a més” durant el primer semestre de l’any, però que avança a ritme i velocitats diferents en funció del sector. Així ho posa de manifest l’Informe de Conjuntura de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) corresponent als primers sis mesos de l’any, on s'evidencia també la confiança que la millora s’allargarà el segon semestre malgrat que es manté el grau d’incertesa lligat a l’evolució de la pandèmia i a aspectes com són els problemes en les cadenes de subministrament o les dificultats per trobar personal qualificat (el 30% de les empreses afirmen tenir-ne) que podrien comportar una rebaixa de les previsions de creixement. 

Així, l’informe, fet a partir de l’enquesta que han respost 404 empreses de diferents sectors, conclou que la indústria, la construcció i els serveis, que han estat menys afectats per les restriccions sanitàries, ja han normalitzat gairebé del tot la seva activitat en relació amb els nivells previs a la Covid-19, mentre que alguns sectors més vinculats al turisme (hoteleria, restauració, comerç, agències de viatges, transport de viatgers i activitats culturals i d’oci) es troben en fases més retardades de la recuperació i continuen molt per sota dels nivells normals d’activitat.

En el cas de la construcció, el sector es troba en una fase expansiva clara, sustentada sobretot per l’impuls de l’obra privada. Quant a l’evolució de la marxa dels negocis, la majoria d’empreses, el 52% del total, ha considerat que la situació dels negocis ha estat bona, mentre que el 6% l’ha valorat negativament. En termes quantitatius, les empreses han registrat un increment interanual mitjà de la facturació del 27,7% durant els sis primers mesos de l’any 2021. De fet, sis de cada deu empreses indiquen un augment dels treballs.

Pel que fa a la indústria, un cop superada la primera onada de la Covid-19, no s’ha vist especialment afectada per les noves onades del virus i ha pogut anar normalitzant progressivament els seus nivells de producció. Així, es posa en relleu que la situació actual dels negocis ha estat la més favorable des de l’inici de la pandèmia. De fet, el 22% dels enquestats fa una valoració positiva de l’evolució dels negocis, mentre que el nombre d’indústries que n’ha indicat una trajectòria dolenta s’ha reduït fins al 33% del total, fet que representa gairebé la meitat d’empreses que un any abans. En termes quantitatius, i d’acord amb l’enquesta sobre l’impacte econòmic de la Covid-19 elaborada per la Cambra i Andorra Recerca+Innovació, la disminució interanual mitjana de la xifra de vendes de la indústria ha estat del 4% el primer semestre, el que suposa una taxa de descens gairebé dotze punts menor que la registrada el semestre anterior. En paral·lel, la producció industrial ha seguit una tendència més positiva.

Quant al comerç minorista, ha tancat el primer semestre amb unes dades de confiança i d’activitat millors que les del 2020, però que encara es mantenen clarament per sota dels nivells prepandèmia. En paral·lel, la crisi sanitària ha comportat un canvi de paradigma en molts aspectes de l’economia i ha accelerat algunes tendències de canvi del model de negoci del retail. Les opinions de les empreses sobre la marxa dels negocis mostren un estat d’ànim encara “poc entusiasta”, però en general suggereixen una visió força menys pessimista de la situació comercial: el percentatge d’empresaris que han qualificat de dolenta l’evolució dels negocis ha caigut fins al 35%, i en sentit contrari ha augmentat el nombre de comerços que han considerat bona la situació dels negocis, fins al 25% del total, el triple d’empreses que un any abans. Els empresaris han assenyalat una disminució interanual mitjana de la xifra de vendes del 8,4% el primer semestre, bastant més reduïda que la del semestre anterior (-29,3%).

D’altra banda, l’impacte de la Covid-19 ha continuat sent especialment sever en el sector turístic durant els primers sis mesos de l’any. L’empitjorament de la situació a inicis de l’any i les fortes restriccions a la mobilitat transfronterera han estat “un cop molt dur” per al sector, que ha vist com la demanda turística s’ha mantingut en nivells mínims històrics. En el segon trimestre, la millora del context sanitari i la reactivació dels fluxos turístics han suposat un impuls per al sector, si bé dins uns registres d’activitat encara molt per sota dels nivells pre-Covid. Els resultats de l’enquesta de clima empresarial confirmen el desànim elevat dels empresaris, que continuen mostrant una gran preocupació per l’enorme impacte de la crisi sanitària en els seus negocis. Les valoracions dels hotelers sobre la marxa dels negocis han estat les més pessimistes, per aquest període, des que la Cambra va iniciar l’enquesta l’any 1997, i confirmen que el declivi de l’activitat ha estat “molt intens i generalitzat”, així com els índexs elevats d’inactivitat de l’oferta hotelera. En concret, només un 8% d’empreses han valorat com a bona la marxa dels negocis durant el primer semestre, davant del 81% que han assenyalat una tendència desfavorable de l’activitat.