Després del lleuger repunt de l'abril, la nova devallada en la importació de tabac ha fet caure els ingressos de la Duana al maig ja que malgrat el bon comportament de les altres mercaderies no han pogut compensar la caiguda del 29,5% de la recaptació per la taxa del tabac.

Així, segons les dades fetes públiques pel ministeri de Finances, la Duana va recaptar el mes passat per les diferents taxes fins a 15.748.680 euros, un 11% menys respecte dels 17.698.607 euros que es van ingressar el mateix mes de l’any anterior, si bé és un 38,2% més en relació amb els 11,3 milions d'euros que es van ingressar el maig del 2021. Pel que fa a l'acumulat, en els cinc primers mesos de l'any, s'han recaptat fins a 81,2 milions d'euros, un 7,7% menys respecte als 88 milions que es van obtenir entre el gener i el maig de l'any passat, però una xifra també superior als 47,9 milions obtinguts els cinc primers mesos del 2021.

En el cas concret del tabac, el mes passat es van recaptar 5,9 milions d'euros, un 29,5% menys respecte als 8,3 milions que van suposar per a les arques de l'Estat les taxes a la importació d'aquest producte el maig del 2022. En l'acumulat de l'any s'han obtingut per aquest concepte 30,6 milions d'euros, un 23,9% menys respecte els 40,2 que es van aconseguir els cinc primers mesos de l'any passat.

Pel que fa a la taxa d’importació de begudes, el maig es van recaptar fins ara 674.966 euros, un 6,6% més quant als 633.230 euros que es van obtenir el maig del 2022, i fins a un 37,6% més respecte als 490.636 euros que es van recaptar el maig del 2021. Quant als diners obtinguts en els cinc primers mesos de l'any, 3.680.314 euros, es tracta d'una xifra únicament un 1,3% superior a la que es va obtenir el mateix període de l'any passat, 3.633.573 euros.

En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, el mes passat es van recaptar 4.198.828 euros, un 4,2% més respecte als 4 milions que es van ingressar el mateix mes del 2022, mentre en l'acumulat de l'any la recaptació, 22,5 milions, és encara un 2,4% inferior a l'obtinguda entre gener i maig del 2022, 23,1 milions.

Quant als ingressos obtinguts per la importació d’altres mercaderies, el mes passat van ser de 4.964.558 euros, un 6,6% més respecte als 4,6 milions que es van assolir el maig de l’exercici 2022 i també significativament superiors respecte als 3,5 milions que es van recaptar el maig de l’any 2022. Pel que fa a l'acumulat, les taxes per importació d'altres mercaderies han generat en els cinc primers mesos de l'any fins a 24,3 milions d'euros, un 15,8% més respecte els 21 milions que es van recaptar els cinc primers mesoss de l'any passat.