Igual que els dos primers mesos de l'any, la importació de tabac va tornar a disparar el mes passat els ingressos de la Duana i va servir per compensar la davallada de la recaptació per les taxes d'importació de combustibles minerals, begudes i de les altres mercaderies, fet que ha permès que les xifres acumulades en el primer trimestre de l'any superin les assolides el 2023.

Així, segons les dades fetes públiques pel ministeri de Finances, la Duana va recaptar el mes passat per les diferents taxes fins a 20.809.443 euros, un 22,6% més respecte dels 16.972.770 euros que es van ingressar el mateix mes de l’any anterior, i un 5% més també que el tercer mes del 2022, quan es van recaptar 19,8 milions. Pel que fa a les xifres acumulades, en els tres primers mesos de l'any, la Duana ha recaptat ja fins a 62,7 milions d'euros, un 27% més respecte als 49,4 milions que es van assolir en el mateix període del 2023 i un 16% més en relació als 54,1 milions que es van ingressar el primer trimestre del 2022.

En el cas concret del tabac, el mes passat es van recaptar 10,4 milions d’euros, un 86% més respecte als 5,6 milions que van suposar per a les arques de l’Estat les taxes a la importació d’aquest producte el març del 2023, i també un 14,4% més respecte als 9,1 milions obtinguts ara fa dos anys. Quant al global dels tres primers mesos de l'any, les taxes sobre la importació de tabac han permès recaptar fins ara 31,6 milions d'euros, la meitat del global recaptat fins ara, un 79,7% més respecte als 17,6 milions assolits en el mateix període del 2023 i fins a un 26,7% més que la recaptació obtinguda els tres primers mesos del 2022, que va ser de 24,9 milions.

Pel que fa a la taxa d’importació de begudes, al març es van recaptar fins 664.661 euros, un 18,4% menys quant als 814.581 euros que es van obtenir el març del 2023, i fins a un 13,2% menys respecte als 765.771 euros que es van recaptar el març del 2022. La davallada d'ingressos dels dos darrers mesos comporta també que les xifres globals de l'any siguin també negatives. Així, en els tres primers mesos d'aquest exercici la taxa a la importació de begudes ha generat 2,1 milions d'euros per a les arques públiques, un 9,1% menys respecte als 2,3 milions obtinguts en el mateix període de l'any passat.

En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, el mes passat es van recaptar 4.734.058 euros, un 4,7% menys respecte als 4,9 milions que es van ingressar el mateix mes del 2023, i fins a un 9% menys que els ingressos obtinguts el març del 2022 que van ser de 5,2 milions d’euros. Pel que fa a les xifres acumulades, en els tres primers mesos de l'any, la Duana ha recaptat 14,4 milions procedents de la taxa a la importació de combustibles, un 0,2% més que en el mateix període de l'any passat.

Quant als ingressos obtinguts per la importació d’altres mercaderies, el mes passat van ser de 4.912.616 euros, un 11,4% menys respecte el mateix mes de l’exercici passat però un 43,1% superiors a la recaptació assolida el març del 2022 que es va quedar en 3,4 milions. Quant a l'acumulat de l'any, en els tres primers mesos la Duana ha recaptat 14,5 milions, un 3,4% menys respecte als 15,1 milions obtinguts el mateix període del 2023, però un 76,1% més respecte a l'acumulat els tres primers mesos del 2022, que va ser de 8,2 milions.