Les importacions durant el mes d’abril han sumat un valor de 140,95 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del +9,5% respecte a l’abril de l’any anterior. Les partides amb major variació percentual i absoluta positiva són “Transport” amb un +25,8%, “Industrial” amb un +16,4%, “Construcció” amb un +24,1%, “Farmàcia-Perfumeria” amb un +15,2% i “Alimentació” amb un +9,2%. Destaquen amb una variació percentual i absoluta negativa els grups “Energia” amb un -8,7% i “Begudes i tabac” amb un -10,2%, segons detalla el departament d'Estadística en una nota aquest dijous.

Durant els primers quatre mesos de l’any 2024, el total d’importacions és de 589,86 milions d’euros, amb una variació percentual del -0,6% respecte al mateix període de l’any anterior. Els grups amb una major variació positiva són: “Transport” (+13,0%), “Alimentació” (+3,2%), “Farmàcia-perfumeria” (+5,3%) i “Begudes i tabac” (+5,1%). Per contra les partides amb una variació negativa més destacada són “Energia” (-17,4%), “Electrònica” (-11,0%) i “Vestit i calçat” (-8,1%).

Pel que fa a l’acumulat del darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.842,00 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del +0,4% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en que les importacions en valor van ser de 1.834,95 milions d’euros. Sense el capítol “Energia”, les importacions augmenten un +3,7% en comparació a l’any anterior. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides “Transport” (+23,1%), “Alimentació” (+5,7%), “Farmàcia-perfumeria” (+5,8%) i “Begudes i tabac” (+3,4%). Per contra, destaquen amb una variació negativa les partides “Energia” (-26,4%), “Vestit i calçat” (-6,5%) i “Industrial” (-4,2%).

Pel que fa a les exportacions, aquestes han sumat durant el mes d’abril 19,90 milions d’euros, amb una variació percentual del +17,7% respecte al període anterior. Les partides exportades més destacades amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són “Joieria” amb un +124,4% i “Electrònica” amb un +30,4%. Té una variació negativa més destacada la partida “Transport” amb un -30,0%.

En els primers quatre mesos de l’any 2024, el total d’exportacions és de 67,97 milions d’euros, amb una variació percentual del -38,7% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaca amb un valor positiu la partida de “Electrònica” (+3,8%). En canvi, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Diversos” (-80,1%) i “Industrial” (-28,6%). Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel març del 2023, la variació passa a ser del +5,5% per aquest període.

Pel que fa a l’acumulat del darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 193,50 milions d’euros, amb una variació percentual del -15,0% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Transport” amb un +21,6%, “Joieria” amb un +16,6% i “Vestit i calçat” amb un +9,3%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són “Diversos” amb un -68,3%, “Industrial” amb un -34,1% i “Farmàcia-perfumeria” amb un -30,1%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel març del 2023, la variació és del +6,7% respecte l’acumulat del període anterior.


Creix la importació de carburants un 8,5%

La importació de carburants durant el mes d'abril ha estat de 12,01 milions de litres. Això representa una variació percentual positiva respecte al mateix mes de l’any anterior del 8,5%. Aquest mes la Gasolina sense plom presenta una variació positiva del 16,9%, mentre que el Fuel domèstic i el Gasoil de locomoció presenten també variacions positives del 9,0% i del 5,0%, respectivament, segons indica Estadística.

De gener a abril del 2024 la importació dels carburants ha estat de 40,45 milions de litres, que resulta en una variació percentual del -4,4% en contraposició al mateix període de l'any 2023. En concret, les importacions de Gasoil de locomoció i Fuel domèstic mostren variacions negatives del 2,8% i del 12,3%, respectivament, mentre que la importació de Gasolina sense plom augmenta un 4,9% respecte als quatre primers mesos de 2023.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 158,61 milions de litres, el que suposa una variació positiva del 3,6% respecte als 153,16 milions de litres acumulats en el mateix període anterior. La Gasolina sense plom mostra una variació positiva del 17,2% i el Gasoil de locomoció del 4,3%, mentre que el Fuel domèstic mostra una variació negativa del 8,1%.

La importació de carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, i se situa en un valor del -1,3%.

La Gasolina sense plom mostra una tendència a la baixa, tot i que positiva, en el darrer mes, i se situa en un valor del +1,8%. El Gasoil de locomoció mostra una lleugera tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers dos mesos, i se situa en un +0,3%, mentre que el Fuel domèstic presenta una tendència a la baixa en els darrers tres mesos i se situa en un -0,5%.