Martí Alay és des de fa uns mesos responsable de la unitat de Sostenibilitat que Creand Crèdit Andorrà. En aquesta entrevista detalla quins són els principals objectius que té l'entitat en aquest àmbit i quines accions ja s'han emprès i quines tenen la intenció d'impulsar en un futur.

Vostè lidera la unitat de Sostenibilitat de Creand, com neix aquesta unitat i quins són els seus objectius?
Neix de la voluntat del màxim executiu de l'entitat de crear un departament transversal dins el banc per tal que coordini totes les diferents iniciatives que s'estaven duent a terme ja; moltes amb un biaix de sostenibilitat sigui des del punt de vista més mediambiental, a través del sistema de gestió ambiental, però també a nivell de finances sostenibles o amb iniciatives com el pla de mobilitat, i altres més socials. Es tractava d'intentar també coordinar totes les accions.

I una mica els objectius que us heu marcat quins són, a grans trets?
Cal recordar que el banc, l'any 2021 va firmar els principis de banca responsable d'UNEP Fi, un organisme de les Nacions Unides dedicat al sector financer; aquests principis de banca responsable et van marcant què has de complementar; hi ha uns objectius que es marca l'entitat segons l'afectació que té amb el tipus d'entitat financera que és, perquè no és el mateix Creand Crèdit Andorrà que una entitat asiàtica o una americana o una de gran nivell europeu; amb aquests principis que apliques a l'estratègia de sostenibilitat de la teva entitat, et van mesurant, t'exigeixen uns indicadors a complementar i cada any passes un examen i això és el que permet al departament focalitzar-se amb créixer i amb tenir uns objectius marcats.

I així, a grans trets, quin seria l'objectiu que us heu marcat vosaltres?
Les dues àrees de major incidència que ens hem marcat a dia d'avui és clima, que és obvi, ja que vivim a Andorra, un país de muntanya, i creiem que el clima és una de les palanques que podem activar, i l'altra és diversitat i inclusió financera. Aquí el banc a nivell de producte pot ajudar molt i nosaltres el que fem és, gràcies a aquesta aliança internacional, mirar productes que ja tenen altres entitats. Ara fa poc en vèiem un d'una entitat italiana per comprovar com ajuden per exemple a la inclusió financera o nosaltres ja estem fent moltes activitats a nivell del programa experts per educació financera, llavors tot això, del que es tracta és d'intentar coordinar-ho amb totes les àrees sigui per inversions o sigui més amb altres que també poden incidir amb aquests dos objectius.

Quines són les iniciatives que ja s'han tirat endavant més concretament?
En el cas d'inclusió financera, per exemple, també estem parlant del paquet 'Teens' que és com donar producte financer a tot l'espectre de població andorrana, del tipus que sigui, i l'altre és el clima; aquí nosaltres ja portàvem calculant la petjada de carboni del banc des de fa uns quants anys; tal com funciona la petjada de carboni és amb diferents estadis i de moment ja portàvem l'abast 1 i 2 que són les operacions internes del banc i ara ja estem calculant l'abast 3 que és el més complicat per a totes les entitats financeres o inclús altres empreses, i a futur ja publicarem aquests informes.

En quins terminis creieu que podreu tenir això?
Aquest any es farà el càlcul inicial, el que se'ns demana és d'establir alguns objectius de descarbonització. Del que es tracta és que al 2030 i al 2050 et marquis unes metes. L'important per a nosaltres és veure d'on partim i quines accions es poden fer per arribar a aquests objectius del 2030 i del 2050, que a nivell internacional són molt ambiciosos. Nosaltres hem de ser conscients que som una entitat financera a nivell internacional de petit tamany, llavors hem de calcular el grau d'ambició en base al que ens obligui l'aliança d'UNEP Fi i al que l'entitat estigui disposada a acordar.

I quines serien altres accions a llarg termini per complir aquests objectius que comentava?
La principal acció que nosaltres creiem que es pot fer és donar finançament verd o finançament sostenible; el que es tracta és d'intentar que el catàleg de préstecs que té l'entitat s'incrementi per la part que ajudi el país a ser més sostenible, sigui com hem fet recentment un préstec llar eficient, que és per a reformes de la llar, sigui pels vehicles de baixes emissions o sigui com ja teníem, i li vam donar un incentiu, a les hipoteques que siguin d'una classificació energètica més alta per tal d'incentivar el mercat d'edificis i d'immobles de classe energètica més eficient també.

Quina és la importància que té per a una entitat financera el fet de tenir una unitat com la que vostè encapçala?
Per nosaltres, la importància és que la sostenibilitat és un vector de negoci, d'intentar captar tot el que les empreses del país segur que desenvoluparan, totes les iniciatives, poder donar-los aquest suport que sempre Creand Crèdit Andorrà ha intentat donar al país, sent pioner tant amb la banca 'online', com amb el primer ordinador del país fa molts anys... iniciatives a les que el banc ha intentat donar suport des de l'inici. Nosaltres creiem, veient l'entorn internacional, que les empreses d'Andorra ja estan fent passes per canviar flotes de transport, per modernitzar les seves instal·lacions... i amb el finançament, que és amb el que podem ajudar, hem de ser allà, i per això es va donar aquesta visió a la unitat de sostenibilitat, deixant de banda tot el que ja feia el banc, perquè es feien moltes coses a nivell de gestió interna, per donar-li el vessant extern.

Creu que avui dia la sostenibilitat és un factor prou valorat dins les empreses?
Per a nosaltres és important, per això se li va voler donar el rang, dins l'entitat, a la unitat de sostenibilitat perquè si tu mires a mitjà i llarg termini està demostrat que les empreses que fan bé les coses, si actuen d'una forma sostenible, tant ambientalment, com socialment com a nivell de governança, si tu intentes complir bé amb aquests tres paràmetres està demostrat que a mitjà i a llarg termini la teva empresa és més robusta davant tots els canvis que puguin arribar; si al final tens un bon govern corporatiu l'empresa serà més capaç d'afrontar reptes a futur, si a nivell social ets capaç de donar resposta tant a les pressions externes com resposta als teus treballadors, segurament a mitjà i a llarg termini la teva empresa tingui més bons resultats.

Des del punt de vista intern quines mesures es plantegen per ser sostenible i que això suposi un canvi d'hàbits en els treballadors?
Des d'abans de la unitat el sistema de gestió ambiental estava monitorant els consums i hem estat capaços de tenir reduccions de més del 30% tant amb energia com amb aigua, a través de campanyes de sensibilització dins de l'entitat i també inversions amb la maquinària. Això ha estat possible des del 2019 fins ara amb les accions que ja s'han emprès, i a futur nosaltres creiem que és possible, amb una instal·lació d'autoconsum de plaques solars que hem fet, reduir encara més el comsum. Moltes de les iniciatives obligatòries que es van fer en el moment de la crisi energètica, que ara no són obligatòries, nosaltres les hem agafat per mantenir-les. També el segell 'Llum verda', que vam ser la primera entitat financera del país en contractar-lo i estem molt contents de tenir-lo, permet per exemple que l'abast 2 de la petjada de carboni el tens totalment compensat... Hi ha totes aquestes iniciatives ambientals dins l'entitat i potser, com a ambició, segurament hi ha el tema del paper; l'hem aconseguit reduir molt i per a nosaltres l'ambició seria, no sé si paper zero però una reducció del consum de paper a la màxima expressió.

Paral·lelament a aquestes accions que vostè esmentava també vau fer l'entrada al mercat de crèdit de carboni, quins són els objectius? Creieu que el vostre exemple pot servir per potenciar aquest mercat?
Per mi Creand Crèdit Andorrà, sent el líder del país, ha de ser un referent per empènyer les altres empreses a promoure certes activitats de sostenibilitat i només entrar a la unitat vam parlar amb el Govern o amb entitats públiques i vam veure que aquest era un dels fets que es volia promoure i no acabava d'arrencar, només hi havia una empresa que ho havia fet i nosaltres vam mirar oportunitats per treballar-ho i vam detectar que l'autoconsum de les plaques solars era la manera més ràpida d'entrar i participar en aquest mercat i donar un cert impuls al mercat i estem treballant amb altres iniciatives per seguir col·laborant i seguir emetent aquests crèdits carboni nacionals perquè des del Govern sempre se'ns indica que hi ha més demanda d'oferta i la gent que vol comprar el que l'interessa bastant és tenir els crèdits traçables i a prop, és a dir, que si és una iniciativa andorrana millor que millor per compensar; per exemple, Andorra Turisme que ha de compensar certes activitats que fa. Creiem que l'única manera és que altres entitats, a part de Creand Crèdit Andorrà, hi participin.

I quina ha estat l'acollida que han tingut?
Ja se n'han venut una part i nosaltres creiem que d'aquí a final d'any ja estaran esgotats. No ens fa patir la demanda, sí que ens fa patir com estimular més oferta. Estem treballant amb altres entitats públiques o inclús amb altres projectes, no només de plaques solars sinó de temes més naturals o alguns que costen d'impulsar a nivell mundial a veure si de forma pionera, fins i tot des del punt de vista internacional, podem treure algun producte al mercat de crèdits de carboni que sigui innovador.

Amb els productes que es puguin oferir des del banc de cara als clients com s'anirà implementant això, es pot pensar que en un futur tots girin al voltant de la sostenibilitat?
Aquests productes amb aquest biaix sostenible el que volem és incrementar-los de forma proporcional al que veiem que tinguin acceptació. Nosaltres ens anem adonant que el sector de la transició energètica en tot el que és transport, llar, ara mateix està tenint èxit i creiem que és vital acompanyar-lo; i en el sector de les inversions, com no pot ser d'una altra manera (a més a nivell governamental s'estan aprovant certes lleis com pot ser la llei MiFID que porta associat certes regulacions europees que obliga a preguntar als clients si no tenen la intenció de comprar productes sostenibles), anirem oferint aquests productes a la clientela.