El sector turístic (hoteler) i la construcció han liderat aquest primer semestre de l’any una recuperació de l’economia andorrana “encara lenta i modesta”, segons es desprèn de les conclusions de l’enquesta de conjuntura corresponent als sis primers mesos del 2018 que van presentar ahir el president, Miquel Armengol, i la directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Pilar Escaler. 
L’informe, fet a partir de les respostes obtingudes de 396 empresaris, posa de manifest també que la recuperació no arriba al comerç minorista, sector que presenta els resultats més negatius dels darrers tres anys, tot i que la percepció generalitzada és que l’economia nacional seguirà creixent a poc a poc i ho farà “dins uns registres discrets” pel que fa a l’evolució del producte interior brut (PIB).
Entrant ja al detall de cada sector, Armengol va explicar que la indústria “es continua recuperant lentament”, tot i que es comença a detectar “una pèrdua d’impuls de l’activitat en relació a l’exercici anterior”. Tot i això, i malgrat que la millora en la marxa dels negocis és continguda i que també està estancada la creació d’ocupació, la producció industrial augmenta per vuitè semestre consecutiu. Així mateix, el president de la CCIS va destacar també la millora del nivell d’utilització de la capacitat productiva fins al 73,2%, deu punts per sobre de la mitjana dels darrers deu anys però encara inferior als nivells d’abans de la crisi (77%).
En el cas de la construcció, el sector que ha mostrat un major dinamisme, Armengol va destacar que la visió dels empresaris “és la més optimista dels últims dotze anys”, i que el percentatge d’empreses que han qualificat de bona la marxa dels negocis s’ha incrementat fins al 49%, el més alt des del 2003. A més, i malgrat que s’arrenca de nivells molt baixos i que la mitjana d’activitat està per sota dels valors històrics d’abans de la crisi, el volum d’obra executada “mostra una millora significativa i evidencia que l’activitat està remuntant de manera gradual”. També es constata una millora de l’obra contractada, sobretot en l’edificació d’habitatges degut a una dinàmica més positiva de la demanda immobiliària.
També el ram hoteler mostra dades positives en relació als últims exercicis, si bé, com va advertir Armengol, “es detecta cert alentiment en el creixement”. No obstant això, el 48% dels enquestats del sector han qualificat de bona l’evolució dels negocis i només un 7% ha manifestat que era negativa.

Caiguda lliure del comerç
En canvi, la recuperació del conjunt de l’economia no només no arriba al comerç minorista, sinó que el sector ha registrat el primer trimestre de l’any els resultats més negatius dels últims tres anys. Així, segons va explicar Armengol, el comerç ha experimentat “una caiguda dels nivells d’activitat” i ha trencat “amb un període de cinc semestres d’estabilitat”. D’aquesta manera, la majoria  de branques “ha empitjorat la situació dels negocis”, especialment en el cas del subsector de la roba i el calçat, on tres de cada quatre comerços “han indicat uns volums de facturació inferiors als d’ara fa un any”.
Només la branca d’equipaments per a la llar i la d’higiene i sanitat han registrat uns resultats, tot i que “discrets”, millors que els de la resta del comerç, un àmbit que “ha acusat l’impacte del canvi d’hàbits dels consumidors” i que pateix de “problemes de competitivitat i d’oferta comercial”, segons va incidir el president de la CCIS. Per aquest motiu, com va recordar Escaler, entre les principals línies d’actuació de l’entitat de cara al 2019 s’hi troba la de donar suport a la transformació del sector del comerç, potenciant la digitalització i la qualificació de serveis. Així, durant el primer trimestre es posarà en funcionament el label de qualitat del comerç.


El 47% dels negocis té dificultats per trobar mà d’obra qualificada

Igual com en anteriors informes, la dificultat per trobar mà d’obra qualificada és una de les problemàtiques més assenyalades pels empresaris, si bé en aquesta ocasió “ha augmentat de manera significativa”. Així, segons va precisar Armengol, fins a un 47% de les empreses consultades es veuen afectades per aquesta problemàtica, un percentatge que s’eleva fins al 69% i el 78% en el cas de l’hoteleria i la construcció, respectivament. Per aquest motiu, el president de la CCIS va insistir en la necessitat de fer “un esforç conjunt” per resoldre la situació i va reclamar novament al ministeri d’Educació i Ensenyament Superior que desenvolupi nous cicles formatius per a la capacitació dels joves del país en les professions amb més demanda. A més Armengol, que va recordar els cursos de formació específics que ja porta a terme la Cambra amb el Servei d’Ocupació, va destacar també la col·laboració de l’entitat amb ActuaTech per tal de crear una borsa de treball per a estudiants amb l’objectiu que puguin treballar durant les vacances i puguin conèixer així la dinàmica empresarial del país.


Perspectives segon semestre

Indústria

 Les empreses preveuen una millora discreta de la marxa dels negocis tot i creure que l’activitat industrial es mantindrà feble els pròxims mesos.

Construcció

Les perspectives per al segon semestre del 2018 són “una mica més favorables” que fa un any. El sector confia que l’activitat de reformes mantindrà el dinamisme i espera també un repunt de l’obra pública, per una contribució creixent dels comuns.

Comerç minorista

Les previsions per a la segona meitat de l’any són les “menys favorables dels últims vuit semestres” i constaten que l’activitat seguirà estancada i sense albirar senyals evidents de recuperació.

Hoteleria

El sector augura una moderació del ritme de l’activitat durant la segona meitat del 2018, amb una dinàmica empresarial “en una línia més estable” i amb una millora del grau mitjà d’ocupació, tot i que “a un ritme més moderat”.