Els nous casos de violència de gènere s'han incrementat fins a un 26,67% durant el primer semestre de l'any, segons han posat de manifest les dades fetes públiques des del Servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere, que en aquests primers sis mesos del 2024 ha atès 209 casos, un 13% més que en el mateix període de l'any anterior, dels quals fins a 90 han estat nous quan en el primer semestre del 2023 aquesta xifra va ser de 66. Òbviament es tracta d'unes xifres preocupants que permeten constatar que lluny de minvar aquesta xacra social, malauradament com passa en els països del nostre entorn, va en augment després que l'any passat els casos totals atesos al servei haguessin disminuït respecte a l'exercici anterior. És cert que el fet que el Servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere estigui any rere any més consolidat i sigui més conegut per la població pot explicar part de l'increment de casos atesos en ser cada vegada més dones les que s'atreveixen a fer el pas i acudeixen al servei per iniciativa pròpia, però malgrat això continuen sent unes dades molt negatives a les quals cal donar resposta amb fermesa. No hi ha cap dubte dels esforços fets per Andorra a l'hora de lluitar contra aquesta xacra, ja sigui des de la pròpia legislació interna com amb els compromisos internacionals adoptats en la matèria, ni tampoc dels recursos que es destinen a atendre les víctimes o a fer campanyes per mirar de conscienciar la ciutadania d'aquesta problemàtica. Amb tot, sembla clar que cal incidir-hi més, i especialment en l'educació dels més joves.