El segon cicle d’educació financera de Creand s’obre avui, a les set de la tarda, amb la conferència en línia ‘Tot el que necessites saber sobre els fons d’inversió’, a càrrec de Sheila Toledo. L’analista explicarà les diferents tipologies de fons i exposarà els criteris que s’han de tenir presents en el moment de la selecció, segons el perfil de cada persona, a més dels avantatges i els riscos.

Quina és la idea principal que vol transmetre?
Donar eines als clients i a l’inversor en general per conèixer aquest món tan complex dels fons d’inversió, perquè tinguin la informació necessària per invertir-hi. Són els grans desconeguts, tothom sent parlar d’accions o lletres del tresor, però és una llàstima que els fons d’inversió, sent un instrument amb tants avantatges, siguin tan desconeguts.

Què és un fons d’inversió?
És un patrimoni que pertany a un grup d’inversors, la gestió del qual està cedida a una entitat que té com a objectiu invertir aquests diners en béns, drets, valors o actius financers, amb el propòsit comú d’obtenir un rendiment col·lectiu.

A quin perfil va dirigit?
En la darrera dècada hi ha hagut un boom i per això en trobem de tot tipus. El que és rellevant és que cada inversor es conegui a si mateix i sàpiga quin risc vol assumir a l’hora d’invertir-hi. Per això, hi ha diferents perfils: el conservador, amb un rendiment més aviat baix; el moderat, amb risc i rendibilitat més elevada, i el dinàmic, amb gran rendibilitat i risc.

Un estalviador que disposi d’entre 20 o 40.000 euros seria un perfil potencial?
Pots ser un inversor particular, amb uns 30.000 euros, i invertir en qualsevol tipus de fons, però has de saber quin percentatge del teu patrimoni estàs disposat a perdre. Així, optaries per una volatilitat més alta o més baixa. I has de tenir clar quin és el teu objectiu. Si vols generar unes rendes per a la jubilació, el més normal és que el perfil de risc sigui baix. Per exemple, els garantits, monetaris o de renda fixa. Si vols una renda periòdica al compte corrent per despeses, has d’anar a un perfil conservador de renda fixa. Però si el que vols és un increment del capital perquè tens pensat invertir en un termini llarg, saps que a 10 o 20 anys hi ha creixement econòmic orgànic i que recuperaràs el diner invertit, aniràs a un fons de renda variable, amb perfil dinàmic.

Amb el context actual, què és més aconsellable, la renda fixa o variable?
A la xerrada d’avui no faré recomanacions, sinó educació financera, quins són els avantatges i els inconvenients. Els assessors s’encarreguen de redirigir les inversions dels clients.

Falta educació financera?
Sí, tenim el compromís de donar informació per millorar la presa de decisions dels nostres clients. Si desconeixes, és molt fàcil cometre errors.

Amb els tipus d’interès alts, és millor un fons d’inversió o un dipòsit?
Hi ha 80.000 fons d’inversió domiciliats a Europa. Hi ha tanta varietat, amb categories i subcategories, polítiques d’inversió distintives o fons alternatius, que no sabria dir què és millor, perquè hi ha un ventall ampli que s’adequa a cada tipus d’objectiu. Més que recomanar, cal saber quin és l’objectiu i el teu perfil. Si tens la capacitat de veure com el teu patrimoni cau un 20% o si vols lluitar contra la inflació i no perdre poder adquisitiu. Amb 40.000 euros, un inversor pot fer moltes coses.

El context actual, amb dues guerres, la inflació alta i els tipus alts, és favorable?
Hi ha de tot. Tindràs fons que evolucionaran com els tipus d’interès, altres volen preservar el capital i si hi ha una altra guerra cauran menys o d’altres que evolucionaran en el sentit contrari que les borses.

Així, el millor és tenir un fons diversificat?
Està clar que el millor que pot fer un inversor és optar per la diversificació, perquè et permetrà ser en diferents zones geogràfiques, independentment del que pugui passar en una en concret. Si és global i passa alguna cosa a Europa, no té perquè afectar la resta d’economies. D’aquesta manera, no perdràs gran part del teu patrimoni.

Qui voldria que participés avui en la xerrada?
Els fons d’inversió és un món que m’entusiasma i intentaré fer-la tan amena com sigui possible, perquè tothom ho entengui i vegin que invertir-hi està a l’abast de tothom.