Els ajuts públics l'Administració general i la parroquial al sector de l'agricultura van ascendir fins als 2,9 milions d'euros l'any passat, un 9,1% més respecte  al 2022, segons les dades publicades per Estadística.

Des del  departament s'explica aquest augment principalment per l'ajut al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya que augmenten en 176.000 euros (un 10,2% més) respecte a l'any anterior, per l'ajut al foment de la producció de productes de qualitat controlada que creix en 21.600 euros (7,1%) i per l'ajut al foment de pràctiques agràries específiques adequades per al manteniment del medi natural que suma 19.300 euros més (45,9%), respecte a l'any anterior.

Pel que fa a les transferències dels comuns a l'activitat agrícola i ramadera, han augmentat un 15,1% passant de 47.400 euros el 2022 a 54.600 euros l'any passat.

En relació amb els darrers cinc anys, l'import dels ajuts se situa per sobre de la mitjana del període 2018-2022 (2.544.000 euros) i suposa el 21,3% del valor afegit brut generat pel mateix sector. Respecte al PIB nominal, els ajuts públics al sector de l'agricultura comporten el 0,09%.