La inversió estrangera directa, aquelles operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com és la constitució d’una societat, l’adquisició de més del 10% d’accions o participacions d’una societat andorrana, la modificació substancial d’objectes socials i les ampliacions de capital, s’ha desplomat durant el 2023. Així es desprèn de les dades fetes públiques pel Departament d’Estadística aquest dijous, que mostren com les sol·licituds d’inversió estrangera directa van caure un 19,1% l’any 2023 respecte l’any anterior, el volum de la inversió declarada ho va fer en un 28,9% i el volum formalitzat finalment un 40,5%, arribant tan sols als 231,5 milions d’euros.

Al llarg del 2023 es van presentar un total de 1.012 sol•licituds d’inversió estrangera directa, de les quals 945 van ser resoltes favorablement (el 93,5% del total), 12 es troben en curs, 34 van caducar en no haver donat continuïtat al dossier per part dels sol·licitants i 21 van ser denegades en haver rebut un informe negatiu dels òrgans encarregats de la prevenció del blanqueig de capitals o perquè poden representar un perjudici per a l’ordre públic i econòmic. El volum d’inversió declarada total sumava 281,5 milions, el que és un 28,9% inferior a la declarada l’any 2022, i el de les sol·licituds autoritzades més de 254,5 milions, un 27,6% menys. 

Pel que fa a les inversions formalitzades (es té en compte la data de formalització independentment de quan van ser autoritzades), l’any passat van ser 793 (el que és un 76,3% del total de sol·licituds presentades) amb un import total de 231,5 milions d’euros, el que situa l’import mitjà per inversió en els 291.978 euros i suposa un 6,7% del PIB. L’import de les inversions formalitzades va davallar un 40,5% respecte l’any anterior, el que és una caiguda de més de 157 milions d’euros.

Prestació de serveis i patrimonial
Per àmbit econòmic, és el de la prestació de serveis on es van acumular més sol·licituds d’inversió l’any passat, amb 583, tot i que van davallar un 29,2% respecte l’any anterior (-241). Aquest sector ha rebut el 53% de les demandes des que va entrar en vigor la Llei d’inversió estrangera (del 2012 al 2023). L’àmbit patrimonial va rebre 255 sol·licituds, un 11,8% més que al 2022. El sector que va experimentar una davallada més pronunciada, en termes relatius, va ser el de la promoció immobiliària i la construcció. Aquest va rebre 45 demandes, un 30,8% menys que l’any passat.

Pel que fa al volum d’inversió declarada inicialment, l’àmbit de la prestació de serveis recollia 78,6 milions, un 48,9% menys que el 2022 quan s’hi volia invertir fins a 153,7 milions. La promoció immobiliària i la construcció també va veure reduït el volum d’inversió declarada en un 48,8%, situant-se en els 49,3 milions, mentre a l’hoteleria davallava un 75,8%, amb 4,5 milions declarats inicialment. Per contra, l’àmbit patrimonial acumulava prop de 110 milions d’inversió declarada, un 26,9% més que un any enrere.

Pel que fa a la inversió finalment formalitzada, l’àmbit patrimonial és el que va registrar la inversió més elevada, amb 87 milions, un 5,6% més, seguit de la prestació de serveis, amb 78,16 milions, que suposa però un 56,9% menys. Seguidament, la promoció immobiliària i la construcció va rebre 50,14 milions d’euros, un 45,5% menys que al 2022.

Pel que fa a la inversió estrangera en immobles, l’any passat es van registrar 429 operacions, el que és un 14,2% menys respecte el 2022 quan es van registrar 500 inversions. L’import total d’aquesta inversió va ser de 256,6 milions d’euros, un 40,3% més, el que és un 7,4% del PIB. L’import mitjà de la inversió va ascendir als 598.129 euros.

D’Espanya, França i Andorra
Per país d’origen, la majoria de sol·licituds d’inversió formalitzades provenien d’Espanya. Van ser 317 (-27,1% respecte el 2022) davant de les 242 de França (3% més que l’any anterior), que és el segon país amb un major nombre de sol·licituds d’inversió presentades. En tercer lloc hi ha les peticions andorranes, que corresponen a les d’aquelles persones jurídiques que estan participades en més d’un 50% per socis no residents i que fan una nova inversió, amb 54 sol·licituds, un 10,2% més. Ara bé, per volum d’inversió inicial declarada, sí que Espanya es manté al capdavant amb 98,4 milions d’euros (que suposa una davallada del 52,2% respecte l’any anterior) però la segueix Andorra amb 47,8 milions (un 128% de creixement) i França queda en la tercera posició amb 32,6 milions (una davallada del 48,3%).