Andorra Endavant demana informació al Govern sobre els càrrecs directius dels professionals del SAAS per conèixer quin és l’organigrama actual del SAAS, incloent-hi els càrrecs directius, responsables de departaments, coordinadors i referents de cada àrea de servei amb el nom de cada càrrec ocupat i el nom de la persona que ocupa el càrrec corresponent. 

També es demana si els càrrecs anteriorment esmentats tenen dret a tenir una consulta externa i/o si algunes persones estan ocupant diversos càrrecs directius. En cas de ser així, es demana que es precisi quins són i quin és el salari base corresponent a cada càrrec i els complements de salari.