El Comú d'Andorra la Vella ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un concurs per adjudicar els serveis d'auditoria de la gestió econòmica del mandat corresponent al període 2020-2023. Segons informen des de la corporació comunal, darrere d'aquest encàrrec "no hi ha cap mena de desconfiança entorn de la gestió efectuada durant l'anterior mandat"i s'emparen en la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, que preveu aquesta possibilitat a l'article 8.4, recorden.

Així, manifesten que el text legal preveu que "les administracions, els organismes institucionals i les entitats parapúbliques i de dret públic vinculades a l'administració general o als comuns, així com les societats públiques amb una participació de l'administració general de l'Estat o dels comuns majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control, estan sotmeses a una auditoria sobre la gestió econòmica realitzada, a la finalització de cada mandat polític, d'acord amb els requisits i continguts que es determinin reglamentàriament".

En aquest sentit, volen puntualitzar que l'auditoria sobre la gestió econòmica realitzada a la finalització de cada mandat polític "no té per finalitat emetre un judici de valor o control d'oportunitat en relació a les decisions polítiques preses durant el mandat", sinó que "s'orienta a l'eficiència, l'eficàcia, l'economia i la qualitat dels objectius estratègics o decisions polítiques que han estat xifrades i aprovades en el pressupost, comprovant que aquestes s'han executat de conformitat amb allò previst i la legalitat vigent". També recorden que ja havien anunciat la intenció de dur a terme aquesta avaluació.

En el concurs s'estipula que les empreses interessades a dur a terme aquests treballs tenen fins a l'11 de juliol per presentar les seves ofertes.