Les marquesines que han aparegut instal·lades als voltants de les noves superfícies comercials han creat "expectació, estan en boca de tothom", reconeixia l'alcalde, Joan Barrera, en el ple celebrat ahir al vespre, i per això es veia en l'obligació de donar-ne alguna explicació: que hi hagués una línia de transport públic era una condició marcada des de la Direcció General de Comerç. Això no obstant, assegurava, seran les empreses les que les assumeixin econòmicament i "l'Ajuntament no hi posarà ni un euro", afirmava. No sols això, sinó que, més enllà, explicava que han demanat un estudi jurídic per saber si és possible evitar que entrin en funcionament, amb l'argument que facilitar l'accès a les superfícies perjudicarà encara més el sector comercial de la resta de la ciutat.

Més encara: Barrera assegurava haver-se assabentat de la data d'obertura prevista per Aldi (dimarts vinent) "per la premsa" i advertia que l'Ajuntament "no deixarà obrir de cap manera" si no es compleixen tots els requisits d'urbanització dels entorns. No permetrà l'obertura, adverteix, a menys que la urbanització de tot el sector estigui acabada. Això, per cert, mentre l'empresa acaba de convocar l'obertura, amb acte "institucional" inclòs, a les deu del matí.
Aquesta intervenció la feia en el torn d'informes d'alcaldia en un ple que havia lliscat plàcidament -acords presos per unanimitat, entre els quals l'aprovació del codi ètic i de conducta que han de seguir els càrrecs municipals- fins que entrava en l'escenari la qüestió de l'habitatge. La treia a la palestra la moció presentada per Junts, on instava al consistori a agilitar el projecte de reconvertir en habitatges l'edifici heretat de Cal Pensament. Una proposta on s'havia inclòs a petició del grup d'ERC el projecte de destinar els baixos a sala d'exposicions (Cal fer un pensament, la bategen).
Junts reclamava els projectes executius i, recordava, al pressupost hi ha diners suficients per encomanar-los. La resposta venia del regidor d'Habitatge, Jordi Mas Ortega, qui començava expressant "sorpresa" per la moció i aprofitava un ple curt per al que ell considerava fer balanç de l'estat de la qüestió en tema d'habitatge. Sobre el projecte concret de Cal Pensament, Mas Ortega acusava l'equip predecessor d'haver-li deixat un projecte que era un nyap, tot i utilitzar un terme més gruixut, que li valia la reprovació de tots els grups d'oposició: "Jo parlaré com em doni la gana, el to és el meu, i jo em quedo amb el fons, no amb el to", replicava. Al portaveu republicà, Francesc Viaplana, li semblava particularment criticable que titllés amb termes tan despectius el projecte que, finalment, desmereix els tècnics que el van redactar. Argument al qual s'afegien Jordi Fàbrega i Núria Valls. "La responsabilitat sempre és política, no dels tècnics", matisava el criticat.

Mas Ortega repassava algunes de les actuacions de l'actual equip, entre les quals la pretensió de fer-se amb Cal Gispert, "una ferida" al carrer Major. Bé comprant el 50% que els falta, bé "expropiant" si no hi ha acord. Assegurava també que es donaran totes les facilitats perquè es pugui rehabilitar l'edifici de plaça Europa i que "es posarà ordre" al bloc okupat davant de la Salle. A banda, criticava mesures de l'equip anterior, com els acords amb Hàbitat 3 o l'acord amb propietaris privats per gestionar lloguers, que ha deixat un deute a les arques municipals, de llogaters que no han pagat. Aquest era precisament l'objectiu, argumentava al seu torn Fàbrega, que a la vegada acusava els actuals responsables municipals de, en matèria d'habitatge, "de realitats, ben poques".

Al ple es va fer efectiva també la renúncia del regidor cupaire Bernat Lavaquiol, a qui substituirà Miquel Albero.