El servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere ha atès en els sis primers mesos de l'any un total de 209 casos. Es tracta d'una xifra superior a la que es va registrar en el primer semestre de l'any passat, quan el total va ser de 185. On es dona una diferència més important entre un període i l'altre és en els casos nous, ja que mentre que aquest any se n'han atès 90 la xifra l'any passat va ser de 66. Això és un creixement del 26,67%.

Així, segons les dades facilitades pel servei, a banda dels 90 casos nous atesos aquest any, n'hi ha 88 de prevalença, és a dir, seguiments d'anys anteriors i altres 31 corresponen a persones que han retornat al servei després d'haver-lo deixat. Si es comparen aquestes dades amb les de l'any passat tenim que els casos nous llavors van ser 66, els de prevalença 81 (set menys que aquest any) i de retorns n'hi va haver 38, és a dir, que aquest any n'hi ha hagut set menys.

Quant al perfil de les dones que el servei ha atès aquest any tenim que el gran gruix es troba en la franja compresa entre els 28 i els 51 anys. Així, 72 de les víctimes tenen entre 28 i 39 anys i altres 72, entre 40 i 51. També trobem que 27 de les víctimes són força joves, ja que tenen entre 18 i 27 anys i d'altres 22 estan en la franja compresa entre els 52 i els 63 anys. De menys de divuit anys hi ha dues persones; tres tenen entre 64 i 73 anys i una, més de 74. D'altres deu no consta la seva edat.

Cal recordar que l'any passat es va tancar amb l'atenció de 301 casos, dels quals 147 eren nous. El total suposava 23 menys que el 2022, quan el total es va elevar a 324.