Dimarts de la setmana passada, el Govern va celebrar un acte públic d’informació de l’acord d’associació amb la Unió Europea per a l’entrada d’Andorra al mercat interior europeu. Aquest es va iniciar amb un discurs introductori del cap de Govern i va continuar amb l’esquematització de les –i cito– “virtuts” de l’acord per part del presentador i la resolució de dubtes freqüents per part del mateix cap de l’Executiu i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea.

Si hi vau assistir o el vau veure en diferit, recordareu que al llarg de l’acte es va repetir la premissa que la ciutadania haurà de votar al referèndum amb una opinió fonamentada sobre si l’acord és beneficiós o no per al país. En això, crec que tothom hi estarà d’acord. Si un referèndum consisteix precisament a consultar una qüestió política als ciutadans, cal que aquests puguin tenir accés a informació objectiva i fiable que els permeti formar-se una decisió raonada a favor o en contra de la qüestió que els poders públics sotmeten a consulta.

Aleshores, la pregunta que moltes persones ens fem és: per què el Govern s’està dedicant a fer una difusió pràcticament exclusiva dels arguments a favor de l’acord, abans que el text íntegre d’aquest s’hagi fet públic? A força de començar la casa per la teulada, l’Executiu està fent reunions informatives a diversos col·lectius professionals i a les escoles, i també ha publicat un resum del contingut d’un text que, per més tècnic i complex que pugui ser, encara no tenim. Per tant, està monopolitzant la font original d’informació, que primer correspondria compartir amb la ciutadania. I després, en efecte, caldria resumir, explicar i facilitar-ne la comprensió i la resolució de dubtes. El monopoli actual de la informació de l’acord per part del Govern i els esforços per compartir resums que el presenten com la panacea a l’economia andorrana no només és paternalista cap a la societat en general, sinó que desmereix el nom de la formació que l’encapçala. No hi ha democràcia efectiva si els poders públics presenten informació tendenciosa sobre les qüestions d’interès general. No tinc cap dubte de la professionalitat de les persones que han negociat el text, però l’estratègia de comunicació per part de l’Executiu deixa molt a desitjar. Parlar de les virtuts de l’acord d’associació sense que la ciutadania tingui a l’abast els recursos que li permetin contrastar-les, com ara els resultats dels famosos estudis d’impacte econòmic, és més digne de demagogs que de demòcrates. 

Per tant, si us plau, facin arribar a la població tota la informació rellevant sobre l’acord i deixin de fugir d’estudi. Si s’han dedicat nou anys a les negociacions, segur que tenim prou temps perquè cadascú se’n vagi formant una opinió fonamentada abans del referèndum.