Llegia en l’informe Qüestions contemporànies sobre les Drogues, publicat el juny 2024 per l’Oficina de Nacions Unides contra les Drogues i el Crim amb seu a Viena, que el cànnabis és la droga més popular al món. El 2022, 228 milions de persones van consumir cànnabis, mentre que només seixanta milions van consumir opioides i trenta, amfetamines. L’enquesta es va fer a 29 països i a una població d’entre 15 i 64 anys. El consum de cocaïna, sempre segons aquest informe, concerneix 23 milions de persones. I és que al món es consum quasi quatre vegades més cànnabis que opioides i vuit vegades més que amfetamines! 

En l’informe alerten que els efectes mèdics i científicament provats del cànnabis terapèutic són força limitats. Així, si bé el 2020 hi havia 64 països al món que contemplaven l’ús medicinal del cànnabis, la seva efectivitat mèdica i científica es restringeix a pacients sotmesos a quimioteràpia per a alleugerir-los alguns efectes secundaris com les nàusees i els vòmits, als que pateixen esclerosi múltiple i als epilèptics. Així l’informe ratifica, d’acord amb les anàlisis de les Acadèmies nacionals de Ciències, d’Enginyeria i de Medicina i els Instituts nacionals de salut pública, que l’efectivitat mèdica del cànnabis per a la resta malalties o dolences està lluny de ser una evidència provada científicament.

No obstant això, la realitat és una altra. Ja que la moda, el màrqueting i la publicitat s’han encarregat de fer que l’ús del cànnabis medicinal o del cànnabis en productes no medicinals es democratitzi i esdevingui la panacea. 

Tot legal, això sí. El mercat, també a casa nostra, està ple de productes com ara cremes, pastilles, olis amb un percentatge de cànnabis en les fórmules magistrals. Allò que s’anomena CBD o cannabidiol, que és un component amb dosis de cànnabis. En alguns països, a més, es pot cultivar la planta a casa exclusivament si és per a ús medicinal i està controlat, i no són pocs els metges que recepten medicines que contenen CBD tot i els dubtes científics de la seva efectivitat real.

És cert que a hores d’ara, el 2024, diversos països, com ara vint-i-set estats dels Estats Units, l’Uruguai, Alemanya, Malta, Luxemburg, Suïssa, Àfrica del sud i fins i tot Tailàndia han legalitzat l’ús del cànnabis no medicinal però sempre en un àmbit concret i en dosis moderades. Però l’Oficina de Nacions Unides, davant de la gran popularitat d’aquest ús del cànnabis alerta del reguitzell d’efectes indesitjables que provoca. Així, insisteix en el fort augment de trastorns psíquics, d’ingressos hospitalaris i de suïcidis al món lligats amb el consum de cànnabis. La nocivitat d’aquesta droga és, segons aquesta Oficina, molt més important que els beneficis terapèutics provats, llevat del seu ús en les patologies descrites anteriorment.

El cànnabis no és l’única droga que progressa en consum, ja que l’informe assenyala que la producció de cocaïna va tenir màxims històrics el 2022. L’augment de la producció d’aquesta droga a l’Amèrica Llatina i l’ampliació dels mercats de consum a l’Àsia, a Europa i a l’Àfrica van consolidar la seva expansió. 

Les conclusions de l’Oficina no conviden a l’optimisme, ja que darrere del consum hi ha els mercats de les drogues. I dits mercats estan, cito, “vinculats a la violència i a altres formes de delinqüència. Les drogues alimenten i prolonguen els conflictes i els seus efectes desestabilitzadors”.