El 26 de setembre del 1889 el veguer francès Charles Romeu s’adreça al nou batlle francès per donar-li les instruccions essencials que haurà d’observar en les seves noves funcions.
Romeu l’adverteix que ha d’estudiar els afers que li seran sotmesos, l’activitat dins la instrucció i la imparcialitat en els seus judicis. Aquests són els deures de tot jutge que no té dubtes que complirà.
El veguer francès continua recalcant que no perdi de vista que és el batlle de tots els andorrans i que ha d’evitar d’esdevenir l’home només d’alguns. També s’ha de mantenir allunyat de les divisions i dissensions personals, però al contrari, ha de fer l’esforç de captar la confiança de tots.
En complement a les funcions judicials haurà de transmetre informacions tant sobre l’ordre públic com sobre la situació política de les valls. El nou batlle francès haurà de recollir informació a les fonts més serioses i sempre amb la més gran prudència. 
Romeu insisteix que ha de fer tot el possible per evitar conflictes. Sap que això serà fàcil vistes les bones relacions que hi ha entre França i la Mitra d’Urgell. En tot moment ha d’informar el veguer, ja sigui per carta o per telegrama, en cas d’urgència, de les dificultats o de casos imprevistos que podrien ocórrer. Per resoldre’s caldrà que rebi les instruccions escrites del veguer Romeu.
La carta segueix amb les tasques que ha de fer. En els vuit primers dies de cada mes ha d’enviar al veguer francès Charles Romeu un informe que dividirà en tres parts. Primer: informes judicials en relació amb les seves funcions de batlle, nombre d’afers jutjats el mes abans, apel·lacions ja sigui davant del batlle ja sigui davant els Tribunals dels coprínceps. Segon: informes relatius a l’ordre públic a les valls, crims, delictes, contravencions, capitanies, deseners, armes. Tercer: informes sobre la situació política mensual. Eleccions, qüestions de concessions i duaneres, sessions del Consell. El contingut d’aquests informes no ha de ser conegut a l’excepció del batlle i del secretari. El mateix per a la correspondència que rebrà de França. 
El veguer Charles Romeu acaba la seva carta amb el prec que el nou batlle francès no es descuidi res per tal de mostrar-los la seva dedicació absoluta i justificar la confiança que li ha atorgat el govern de la República Francesa.
En una altra comunicació sabrem que el batlle episcopal rep audiència tots els dijous a les 10 del matí i el batlle francès tots els dissabtes a la mateixa hora.