La transformació digital de l’Administració ha de ser sinònim de comoditat, flexibilitat i seguretat. Per aquest motiu, al llarg del 2023 el Govern ha treballat per accelerar la transformació digital del sector públic, per assolir una Administració més eficient en què la ciutadania i les empreses se situen al centre d’aquest procés. 

Fruit d’aquest esforç s’ha duplicat gairebé en un any el nombre de tràmits efectuats de forma telemàtica per la ciutadania i les empreses. Tràmits que es poden fer des de qualsevol indret sense necessitat de desplaçar-se de forma presencial al Servei de Tràmits del Govern. D’aquesta manera, durant el 2023 el 42% de la totalitat de tràmits fets han estat telemàtics, una xifra molt per sobre de l’assolida el 2022, quan es va situar en un 26%.  

Una altra dada rellevant que mostra l’evolució exponencial de la digitalització de l’Administració és el volum de certificats digitals emesos. Ara n’hi ha 42.699. Tenim clar que facilitar-ne l’ús i la gratuïtat dona a la ciutadania la porta d’accés als tràmits en línia. 

La importància d’aquesta transformació, però, no es limita a l’aspecte tecnològic: és necessari acompanyar els canvis digitals amb els canvis interns de l’Administració, així com els hàbits de la ciutadania, per obtenir resultats que millorin el dia a dia dels administrats i aixecar les barreres existents.

Andorra ha fet grans progressos en la transformació digital de l’Administració i la societat. Des del Govern, hem establert les bases de la digitalització del país tot garantint un marc regulador i una infraestructura tecnològica que permeten desenvolupar la digitalització amb seguretat. D’una banda, hem creat l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra, i s’ha fet el llançament de l’aplicació Andorra Salut, que permet als ciutadans accedir al seu historial mèdic. Un altre bon exemple és el treball per a la interconnexió entre administracions perquè és innegable que dins dels reptes que ens planteja la transformació digital, un dels més reclamats és la coordinació i la interacció entre totes les administracions i entitats públiques. 

Un dels nostres objectius és assolir l’ús del 90% de tràmits digitals mitjançant la seu electrònica, amb processos àgils i interconnectats. De fet, per seguir progressant en termes de digitalització, hem definit l’Estratègia nacional de transformació digital que fixa per primera vegada uns objectius ambiciosos per al 2030, totalment alineats amb els objectius de la Unió Europea. L’Estratègia s’acompanya d’un Programa de transformació digital d’Andorra 2024-2027, per impulsar les accions que han de permetre l’assoliment dels objectius, i disposa de quatre línies estratègiques: l’Administració, l’empresa, les infraestructures tecnològiques, i la ciutadania i els seus drets digitals.

Les empreses ja s’estan sumant a aquest procés de transformació per augmentar les seves capacitats i competitivitats. Ha estat en bona part gràcies al fet que els darrers mesos hem introduït millores al Programa de digitalització d’empreses, fent-lo més atractiu per incentivar i acompanyar el teixit empresarial del país. 

Tota aquesta tasca ha de permetre posicionar Andorra per sobre de la mitjana europea dins de l’índex d’economia i societat digitals (DESI), per millorar la qualitat de vida de les ciutadanes i els ciutadans i fer més competitives les nostres empreses. 

La transformació digital del país és un projecte ambiciós per avançar cap a una societat més connectada. Avancem amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats del país i impulsar canvis d’hàbits, alhora que implementem serveis digitals per oferir resultats que milloren el dia a dia de la ciutadania. L’objectiu és garantir la competitivitat d’Andorra com un territori d’innovació en un món cada vegada més digitalitzat.