El març de l’any passat el Consell General va aprovar la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. Un dels seus pilars fonamentals és el de la garantia d’accés al món laboral en igualtat de condicions per a totes les persones, sense discriminació de gènere. Però no només al món laboral, sinó també a totes les àrees de la societat. 

No obstant això, un any i dos mesos després de la seva aprovació, encara queda molt camí per recórrer en matèria d’igualtat. Camí que ha d’anar de la mà de la implementació d’aquesta llei que preveu, per exemple, el desplegament de mecanismes per garantir aquest dret fonamental, ja recollit a la nostra Constitució, i que per a nosaltres és de vital importància per vetllar per una societat més justa, igualitària i pròspera en tots els sentits. 

En el món laboral penso que a Andorra hem recorregut un llarg camí, tant en l’empresa privada com a les administracions. Des de l’entrada en vigor de la llei, les empreses ja requereixen la implementació de plans d’igualtat que garanteixin l’accés en igualtat d’oportunitats i condicions als llocs de treball. Pel que fa a l’àmbit polític, personalment celebro la composició del nou Govern, paritari en gènere pel que fa al nombre de ministres, aspecte que es fa extensiu també en la composició del nostre Grup Parlamentari. Com a dona i com a jove puc dir que mai he sentit que jugava una partida des d’una casella menys avantatjosa, ni en el món polític ni en el laboral, i això em fa sentir contenta, tranquil·la i orgullosa del llarg camí que s’ha recorregut, malgrat que en molts sectors encara hi ha feina i toca treballar-hi.

Encara tenim un important biaix de gènere que sovint està arrelat en el nostre subconscient o cultura, i aquí és on penso que s’ha d’incidir amb més profunditat. A tall d’exemple, des del Grup Parlamentari Demòcrata vam tenir l’honor d’assistir, la setmana passada, a les jornades d’Autea d’enguany, on el focus van ser els trastorns de l’espectre autista en les dones. Des d’aquesta associació es va plantejar com el biaix de gènere pot dificultar o alentir el diagnòstic i els tractaments en aquest tipus de trastorns. Un fet que ens ha de fer reflexionar sobre com en els àmbits de la recerca mèdica i científica s’ha d’assumir la variable de gènere per assolir un resultat més complet, efectiu i inclusiu. Perquè històricament, en el camp de la recerca en medicina hi ha hagut un predomini del gènere masculí. 

Herències històriques d’aquest tipus són prevalents també en altres àmbits. Per això és necessari incidir en aquests camps, des de la societat, des de les administracions i des dels col·lectius. No fer-ho suposa preservar un sistema on la bretxa de coneixements o d’habilitats implica també anar postergant l’existència d’una diferència en oportunitats en tots els àmbits. 

L’àmbit sanitari és un exemple, però també és necessari prendre mesures en l’accés a l’ensenyament superior, especialment aquelles carreres amb enfocament cientificotècnic, amb prevalença masculina d’alumnes. No hem d’oblidar tampoc la prevalença del gènere masculí en la majoria de disciplines esportives. Iniciatives com la de l’Associació de Dones d’Andorra, que dimarts va organitzar una exposició, una taula rodona i un partit –que vam poder jugar– en el marc del Dia internacional del futbol femení, són necessàries per donar visibilitat a aquesta realitat i, a poc a poc, corregir-la. 

Calen polítiques de divulgació i promoció per garantir un accés equitatiu en l’àmbit educatiu, laboral, esportiu i social, i a totes les àrees de la nostra vida. Per evitar que la predominança masculina pugui desembocar en una bretxa de coneixement i habilitats, que al seu torn esdevé una bretxa d’oportunitats laborals i, per tant, una bretxa salarial i social. No deixa de ser un peix que es mossega la cua el qual, entre tots, podem adreçar.