La Massana és una parròquia viva, dinàmica, amb activitat turística i comercial, i així ha de seguir sent en el present i en el futur. Aquest dinamisme a l’alça també ha de ser, en qualsevol cas, compatible amb la garantia, per a cadascuna de les persones que hi viuen, de la millor qualitat de vida. Un aspecte que passa per seguir apostant per projectes vinculats amb la mobilitat, els serveis públics, l’habitatge i la posada en valor del patrimoni, cultural i natural de la parròquia. 
Aquests conceptes són una prioritat absoluta per a nosaltres. Per això, els candidats i candidates que configurem la llista de Ciutadans Compromesos + Demòcrates a la Massana per a les Eleccions Generals del 2 d’abril, portem al nostre programa electoral un conjunt d’accions concretes per a la parròquia, centrades a aportar solucions i també a oferir als ciutadans millores per al seu dia a dia.
Entre aquestes, i possiblement la més cabdal, hi ha el desviament de la Massana. Un projecte que s’ha modificat respecte a l’inicial, fet que celebrem perquè en permet reduir el seu elevat cost (que era d’entre 60 i 70 milions) i reduir també el seu impacte mediambiental (no caldrà fer cap túnel). El que no es redueix és la seva efectivitat, ja que permetrà treure vehicles del centre del poble, acabar amb els embussos en hores punta, i també connectar de manera més directa, per una banda cap a la parròquia d’Ordino, per altra cap a Erts, Pal i Arinsal. Alhora, i a partir d’un Pla d’amabilització i embelliment, aconseguirem un centre del poble més pacificat, amb menys cotxes i amb més espai per caminar, per gaudir de l’oferta comercial i de restauració massanenca.
Amb el nou projecte, el desviament sortirà de la Serra de l’Honor per connectar amb la zona de les Fontetes (on, recordem, hi ha dos aparcaments). En una segona fase connectarà també, en un segon ramal, amb la parròquia d’Ordino.
Aquesta és la proposta principal, però en portem més. Per exemple, la creació d’un centre de dia que permetrà millorar l’atenció social i sanitària de totes les persones de la parròquia, o la creació d’un programa d’habitatge a preu assequible, en col·laboració amb el Comú, que donarà prioritat als joves i a les famílies. També unirem Erts i Arinsal amb voravies, perquè tothom es pugui desplaçar a peu i amb seguretat. O amb transport públic, ja que ampliarem la freqüència i cobertura de les línies que transcorren per la Massaa, mentre que a la carretera de Pal eixamplarem els revolts tancats i estrets per millorar la seguretat viària d’aquesta via d’accés a pistes, tan concorreguda. A més, construirem un edifici públic als terrenys de l’antiga Casa Parramon, per dinamitzar l’activitat econòmica de la zona i també per millorar-ne els accessos, amb unes noves escales i un ascensor que connectarà fins a la zona de les escoles.
No ens oblidem tampoc del nostre patrimoni natural, que seguirem fomentant i promocionant, i del qual se’n podrà gaudir des d’un refugi del Comapedrosa que renovarem i ampliarem.
Es tracta, tots ells, de projectes, de millores, en diferents àmbits, però sempre amb el mateix denominador comú: la millora de la qualitat de vida de cadascuna de les persones que viuen a la parròquia de la Massana. Fet que també repercutirà, de manera molt positiva, cap als turistes que ens visiten.