El conseller general d’Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, ha entrat a Sindicatura una sèrie de preguntes sobre la problemàtica derivada de l’aplicació del nou impost que grava la inversió estrangera immobiliària per tal que el Govern li respongui de forma escrita.

Concretament,  Monteagudo demana a l’Executiu si “és conscient” de la càrrega de treball addicional que recau sobre els treballadors públics i sobre notaris a causa de “la manca de mitjans i d’organització de l’Administració” amb l’aplicació sobtada de la Llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària, una situació agreujada a més per “la manca d’eficàcia i eficiència del sistema informàtic així com per l’absència d’un registre nacional de la propietat”. Per això, el conseller general d’AE demana al Govern per les mesures que preveu per donar resposta a aquesta problemàtica.

Així mateix, Monteagudo qüestiona el Govern sobre si és conscient de “la inseguretat jurídica i de la repercussió econòmica que suposa la dilatació dels tràmits administratius”, situació que afecta propietaris, agències immobiliàries i inversors estrangers. I en aquest sentit demana per les mesures per agilitzar els tràmits d’autorització d’inversió estrangera i dels formularis 750 i 751.