El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata Pere Baró ha demanat al Govern pel Pla de dimensionament i obsolescència 2022-2035 de la planta de valorització de CTRASA, un document presentat pels socialdemòcrates que va ser acceptat la legislatura passada.

Baró ha entrat una bateria de preguntes que el Govern haurà de respondre per escrit on sol·licita conèixer el calendari per a la seva realització, les actuacions que contempla i que han estat assolides -així com els projectes on s’han dut a terme-, l’estat d’evolució de les actuacions que encara no s’han implementat -així com en quins projectes estan previstes-, i la valoració del Ministeri de Medi Ambient sobre la posada en marxa del pla, si és que aquest s’ha iniciat.