El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat una demanda d’informació per obtenir el detall de diverses dades sanitàries, així com del SAAS. En concret, la consellera general Núria Segués, ha demanat per les xifres de personal mèdic, incloses les diferents especialitats, i també administratiu del SAAS, al llarg de l’últim quinquenni. Alhora, Segués també vol conèixer l’evolució de les graelles salarials per a cada especialitat en el mateix període.

Per aprofundir en la qüestió de les especialitats mèdiques, Concòrdia vol saber quina és la ràtio d’usuaris i usuàries per a cadascuna d’aquestes especialitats, a més del volum de derivacions que s’han fet a l’estranger.

Finalment, Núria Segués ha sol·licitat les dades actualitzades del SIAD, el Servei Integral d’Atenció a la Dona. En concret, es demana pel nombre de visites, la tipologia i el perfil de les usuàries, així com per al seguiment que s’ha fet en cas d’avortament. En aquest darrer cas, a més, es voldria disposar de la xifra d’interrupcions voluntàries de l’embaràs que hagin facilitat els diferents departaments de Salut dels països veïns.

Pregunta urgent sobre les mesures del Govern per al creixement sostenible i l’habitatge 

Arran de la presentació del Projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, presentat pel Govern dijous de la setmana passada, el grup parlamentari de Concòrdia ha entrat una pregunta urgent perquè l’executiu la respongui oralment en la sessió de control prevista per a demà.

Tenint en compte la importància de les mesures que es van presentar i la preocupació social que ha generat en determinats sectors la seva futura implantació, així com que els grups parlamentaris que formen part de la taula de treball per a l’habitatge només compten amb la informació apareguda a la premsa, el conseller general Pol Bartolomé ha demanat per l’estat d’avançament en què es troba dit projecte de llei. L’objectiu és saber amb més concreció la solidesa de les propostes que ha avançat l’executiu.