Calendaritzar els entorns de protecció i, atenció, incrementar més enllà dels 20 metres el perímetre cautelar vigent des de la reforma de la Llei del Patrimoni aprovada el 2014. Aquestes són les dues idees força de Concòrdia per garantir la salvaguarda del nostre patrimoni monumental, segons el conseller general Jordi Casadevall. En aquesta línia van les quatre preguntes que la formació regeneracionista va entrar ahir a Sindicatura, i que ara esperen resposta escrita del Govern.

La prioritat, diu Casadevall, és posar data a un dossier que segons la transitòria de la llei del Patrimoni del 2003 el Govern hauria d’haver enllestit dos anys després. Òbviament, no ha sigut ni remotament així, i dos decennis després tan sols 14 dels 72 monuments cridats a ser protegits amb aquesta fórmula disposen del reglamentari entorn. En queden 58, i el cert és que des del 2015 només se n’ha aprovat un. El que es demana Concòrdia és si el Govern està compromès amb la protecció del patrimoni monumental, i en cas afirmatiu, proposa establir un calendari “viable i realista” amb la corresponent dotació pressupostària: “Per exemple, posar-nos la fita de tres entorns l’any, de manera que en dos decennis els puguem tenir tots enllestits”. Per aconseguir-ho, és clar, cal dotar el ministeri dels recursos humans i econòmics suficients. I aquest és un altre dels aspectes que preocupa Casadevall.

Pel que fa a l’entorn cautelar, Concòrdia considera en termes generals “insuficients” els 20 metres actualment vigents “perquè s’ha comprovat que trigarem anys, en el millor dels casos, a protegir com cal els nostres monuments, i hem de garantir que els entorns arribin íntegres”. En aquest sentit, posa com a exemple la cinquena marxa que el ministeri ha posat en l’elaboració de l’entorn de Sant Serni de Nagol, que va entrar a tràmit a l’agost. Una celeritat que Concòrdia vincula a l’inici d’unes obres menors al solar adjacent a l’església i que demostra, opina Casadevall, “que els 20 metres cautelars poden no ser suficients”. Cal en aquest sentit recordar que Govern, Comú i propietat van acordar traslladar l’edificabilitat d’aquest solar en un altre terreny de la mateixa propietat. Però el cert és que podria no haver acabat tan bé, la història, i això és el que amoïna precisament Concòrdia.

Casadevall considera, en fi, que la nova llei del Patrimoni que prepara el ministeri de Cultura podria ser el marc idoni per retocar el perímetre cautelar. Però convé també en aquest cas recordar que la ministra Mònica Bonell s’ha declarat ferma partidària dels 20 metres, una fórmula que creu necessària per aconseguir la complicitat dels comuns per a l’aprovació i sobretot l’aplicació de la nova llei.