El consell de Comú de la Massana va donar llum verd per unanimitat (majoria i minoria) a la declaració d’alienabilitat de dos edificis i de 29 places d’aparcament del complex Ribasol Park. El Comú és propietari d’aquests béns immobles des de fa tres anys, ja que el promotor els va cedir gratuïtament arran d’un conveni urbanístic. Un cop alienats aquests béns es podrà portar a terme la seva subhasta, que es comunicarà oficialment a través del BOPA. Es preveu prendre l’acord per subhastar els immobles de cara al setembre. El valor total, segons la taxació realitzada, és de 4,2 milions d’euros. La voluntat, tant de la majoria com de la minoria, és que es realitzi una única subhasta per mantenir el valor.

En la mateixa sessió es va aprovar l’adjudicació dels treballs d’embelliment del carrer Major i la plaça de l’Església per un import de 592.000 euros. Es tracta d’una de les inversions més destacades d’aquest exercici, juntament amb la reforma del Prat Gran. El termini d’execució serà de deu setmanes. Es van decidir tirar endavant les obres durant els mesos d’estiu per no perjudicar el pas de vehicles durant el període escolar, ja que es tracta de la zona d’accés a les escoles.
Un altre dels temes urbanístics aprovats va ser una permuta de terreny amb un privat, per la qual cosa el Comú podrà millorar la xarxa de camins, mentre que el propietari podrà unir dos terrenys. Ara caldrà esperar l’autorització judicial, i un cop es tingui es procedirà a l’exposició pública del projecte.
D’altra banda, es va presentar el resultat pressupostari del primer trimestre del 2019, que s’ha liquidat amb un superàvit de 115.873 euros. De moment, s’ha liquidat un 17% del pressupost, tant d’ingressos com de despeses. Una dada destacada és que els fons líquids de tresoreria ascendeixen a 6,5 milions d’euros. Pel que fa a l’endeutament, se situa en 12,9 milions d’euros, xifra que es preveu reduir un 5% al final de l’exercici. La sessió d’ahir va començar amb un acte de reconeixement a l’agent Robert Reñé, que porta vint-i-cinc anys treballant al servei de Circulació del Comú de la Massana.  També es va prendre jurament a dos nous agents de Circulació, que han superat el període de pràctiques. D’altra banda, el Comú de la Massana va aprovar el procediment per presentar  la proposició de llei de les finances comunals davant el Consell General. 
Els canvis normatius, en els quals han treballat intensament els set comuns durant els últims mesos, són conseqüència de lleis que han entrat en vigor els darrers anys, com la Llei de bases d’Ordenament Tributari o la regla d’or, que fa que s’entri en contradicció entre la legislació actual i la Llei de finances comunals. En lloc de fer canvis d’articulat s’ha preferit fer una refosa de tots els textos per facilitar la consulta. Així doncs, la proposició s’adapta a la legislació actual sense caure en contradiccions. Amb el nou text, els comuns tindran potestat de fer exempcions, cosa que permetrà, per exemple, incentivar polítiques d’habitatge o de reactivació de l’economia.