La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Susanna Vela ha presentat tota una sèrie de preguntes amb relació a l’edició d’enguany de la prova oficial de batxillerat (POB). Des de la formació es vol saber com s’han desenvolupat els exàmens, tenint en compte que enguany s’introduïen importants novetats. A més, es volen aclarir algunes informacions aparegudes als mitjans sobre la dificultat d’algunes de les proves. 

En l’escrit, Vela recorda que “els mesos de maig i juny d’enguany va tenir lloc la prova oficial de batxillerat (general i professional) del sistema educatiu andorrà”. Davant d’això, pregunta pel nombre de persones que s’hi van presentar i quants han aprovat  la POB general i la professional. També vol saber “quants alumnes van fer la POB2”,  “quants d’aquests ho van fer per millorar la nota” i quants han aconseguit treure una de més alta. També demana si “les qualificacions al llarg dels batxillerats han variat respecte a les de la POB general i professional” i, “en cas afirmatiu, quina ha estat la variació i a quines assignatures es detecta una desviació significativa”. 
A més, Vela pregunta “quins han estat els criteris del ministeri titular de l’Educació per establir els calendaris i les revisions de les proves de la POB1 i POB2 i quin ha estat el procediment per a la seva comunicació als alumnes”, així com els que s’han emprat per “establir només una fase de la POB professional”. També demana al Govern “una valoració global” de les POB i “quines accions de millora preveu”. Per últim, i amb referència a la POB professional, vol saber si “s’ha previst modificar a curt termini la concepció de la prova” o si “es valora la necessitat de fer modificacions per tal d’incrementar el tant per cent d’aprovats”.