El Govern va aprovar ahir la modificació de la llei del Raonador del Ciutadà per donar-li noves competències en l’àmbit de la protecció de les persones amb discapacitat i les víctimes de racisme i discriminació. Així mateix, amb els canvis aquesta institució podrà rebre i tramitar queixes que afectin no tan sols les administracions públiques sinó també persones o entitats privades relatives a la lluita contra el racisme, la intolerància i la discriminació i la defensa dels menors d’edat i les persones discapacitades.
En concret, amb la modificació s’atorga al raonador la funció de vetllar pel compliment del Conveni Relatiu als Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, ratificat pel Consell General el 2014. Aquest conveni fixa que cal designar un mecanisme independent per promoure i supervisar-ne l’aplicació. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar que s’ha encomanat aquesta tasca al Raonador perquè és una institució independent i de fàcil accés. Així, a partir d’ara se li afegeixen les funcions d’informar, aconsellar i ajudar les persones amb discapacitat i vetllar pel compliment del conveni de l’ONU. 
Quant al racisme, el ministre va recordar que el quart informe de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa va recomanar a Andorra disposar d’un òrgan per lluitar-hi en contra. La mateixa missió que va visitar el Principat va concloure que el Raonador era un mecanisme adient per fer aquesta tasca. Per això, amb els canvis acordats ahir se li atorgarà la funció d’informar i assistir les víctimes de racisme i podrà derivar expedients al ministeri fiscal en el cas que es produeixi una infracció relacionada amb aquesta qüestió o intervenir davant de l’autoritat administrativa competent. També farà un seguiment del contingut i els efectes de la normativa relacionada amb la lluita contra la discriminació i el racisme i durà a terme accions de sensibilització envers els ciutadans en aquesta matèria. 
Espot va acceptar que l’atribució de noves competències obligarà a dotar la institució de més recursos, tant humans com materials. A la mateixa memòria del projecte de llei amb què s’introdueixen els canvis es recull aquesta necessitat. Espot va declarar que si el Consell General l’aprova voldrà dir que assumeix aquest increment de pressupost per al Raonador, que depèn del parlament.