El consell de ministres va aprovar ahir el Reglament del casino, que permetrà donar a conèixer als licitadors de l’equipament el marc legal al qual s’hauran d’atenir. Aquest text desplega el catàleg de jocs que s’hi podran practicar i que ha quedat fixat en 14 modalitats diferents amb les seves variants. El director del Consell Regulador Andorrà del Joc, Xavier Bardina, va explicar que es tracta d’una cartera molt àmplia i que “no hi ha cap casino, o molt pocs, que puguin complir amb tots aquests jocs”. Així va indicar que “hem volgut tenir un ventall molt ampli perquè caldrà veure a quin públic està adreçat”. 
En aquest sentit, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va afirmar que s’ha vist convenient deixar la cartera oberta perquè això no pugui ser una restricció. El fet és que la cultura del joc és diferent segons el territori (els europeus estan més aficionats a unes modalitats que són diferents que, per exemple, les dels asiàtics). Per això va declarar que el tipus d’operador a qui s’adjudiqui finalment el casino acabarà definint l’oferta que s’hi donarà. 
El reglament també determina els requisits per poder participar en la licitació de la llicència. L’empresa que hi vulgui optar s’haurà de constituir com a societat de dret andorrà. A més es requereix tenir un capital social d’1,2 milions d’euros i una garantia de 600.000 euros. El concurs públic serà de caràcter internacional i les ofertes seran analitzades per un equip multidisciplinari. Un cop guanyada la llicència, l’operadora podrà demanar l’autorització per obrir.
A banda, el text preveu la regulació i el funcionament de les
sales de joc que, entre altres aspectes, recull l’accés a aquestes, el funcionament de les taules de joc –els horaris i les apostes mínimes i màximes de cadascuna, la traçabilitat d’aquestes– així com els mecanismes de control. També fixa els serveis complementaris mínims que haurà de tenir el casino (un snack-bar i una sala per a usos múltiples). El personal també queda reglamentat en el document, tant el directiu com els empleats de servei i de joc. Bardina va exposar que per treballar al casino caldrà disposar de la llicència classe I. També es regulen les propines, ja que representen una part important dels salaris dels treballadors.
Així mateix, el reglament preveu les mesures d’inspecció i vigilància que asseguren el compliment de la normativa aplicable a l’explotació dels jocs en el casino i el control dins la sala de joc per tal d’assegurar la regularitat i la seguretat dels jocs, el règim sancionador (que ja està fixat a la Llei del joc) i defineix els equipaments de jocs d’atzar i estableix els requisits  d’homologació, exportació i destrucció d’aquests. Sobre aquesta qüestió, Bardina va explicar que les màquines d’atzar representen un ingrés molt important i és necessari fer-ne un seguiment continu. Per últim, es regula la publicitat d’aquest establiment.
El reglament recull també un annex sobre les màquines d’atzar i un altre sobre la regulació de tornejos al casino. Quant al primer aspecte, s’indica les característiques i requisits que han de complir per a la seva homologació, els diferents registres que han d’inscriure’s i la traçabilitat de cadascuna de les màquines que s’explotaran dins de l’establiment. En relació amb els tornejos, regula la manera de dur a terme els tornejos de pòquer, de màquines d’atzar o altres jocs propis del casino, indicant els paràmetres a seguir per rebre una autorització d’aquesta pràctica.
Aquest és el darrer pas abans de la licitació del casino, va recordar Bardina. El plec de bases es preveu publicar a finals del primer trimestre del 2017 i en dos o tres mesos es podrien tenir ja les ofertes. Cinca va reiterar que durant l’any que ve ha d’estar licitat i adjudicat. Serà en aquest plec on es recollirà si el casino ha de tenir també un hotel (en aquest moment el Consell Regulador Andorrà del Joc ho està valorant) i els horaris que tindrà, entre altres aspectes.
El ministre portaveu va remarcar que fins a la data s’han rebut “força” operadors interessats però va recordar que això no vol dir que hagin de presentar una oferta. En aquest sentit va explicar que una operació d’aquest tipus requereix una elevada inversió i que, per tant, els privats encara estan a l’espera de conèixer totes les condicions.
Cinca va recordar que el que es busca amb el casino és completar i “diversificar l’oferta turística d’Andorra”, ja que el visitant és cada cop més exigent. En tot cas va deixar clar que “es renuncia a ser Las Vegas”, i una mostra és que només es concedirà una llicència. També va explicar que els requisits econòmics que es demana a l’operadora són similars als de l’entorn europeu.