El consell de ministres va donar el vistiplau ahir al projecte de llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. El text, que ha de donar compliment als compromisos adquirits amb l’Acord monetari, exigirà a les entitats financeres tenir unes ràtios més exigents de solvència i liquiditat. Així, si fins ara s’exigia disposar de fons propis del 10% dels riscos que s’havien de cobrir ara caldrà el 10,5% com a mínim. Aquesta ràtio podrà ser més elevada si ho determina l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) –l’antic INAF– en funció de la situació de l’entitat i del moment econòmic. 

Així, la llei preveu que es pugui exigir que tinguin un coixí de capital anticíclic i un coixí per a les entitats que tenen més pes i que podrien arrossegar la resta de bancs i l’economia del país; també l’AFA pot exigir a una entitat reforçar el seu capital segons la seva realitat; i s’obre la porta que la mateixa entitat ho pugui fer de forma discrecional. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va explicar que tot plegat ha de permetre blindar les entitats d’un ensurt, al mateix temps que dona eines al supervisor per prendre mesures en funció del context. També recull que els bancs hauran de disposar d’un import que equivalgui al 8% de les exposicions ponderades per risc.
Quant a la liquiditat, fins ara la ràtio que s’exigia era del 40% i amb la nova llei es registra un increment “molt gran”, i passa al 100%. El text també introdueix la ràtio de palanquejament, un element que fins ara no estava regulat i que fa referència a l’endeutament màxim que es permet a les entitats. Això ha de fer que redueixin el deute excessiu. 
Per altra banda, es fixa l’obligació dels bancs, a través dels seus llocs web, d’oferir informació essencial sobre la situació financera i les activitats en el mercat per conèixer el nivell d’exposició al risc a què s’exposa l’entitat; l’estratègia de mercat; els procediments de control de riscos; l’organització interna i el govern corporatiu, i el compliment dels requisits de fons propis mínims. Així mateix, regula les obligacions d’informació per part de l’AFA. Un altre dels aspectes fixats a la llei fa referència a les modificacions en el govern corporatiu en relació amb  la direcció i gestió de les entitats, en el qual pren protagonisme el conseller independent. Per l’últim,  es preveuen unes sancions en cas d’infracció de la norma, que poden anar des del 10% de la facturació d’una entitat o la inhabilitació temporal dels membres del consell d’administració. 
Per altra banda, es va aprovar el projecte de llei de conglomerats financers. Cinca va explicar que aquest text ha de permetre que els aspectes regulats en l’anterior llei (que fa referència a les entitats individuals i als seus comptes) no es “desnaturalitzin” per part dels conglomerats.
La previsió és que aquesta setmana els dos textos s’entrin a tràmit parlamentari. Per a Cinca, aquestes lleis suposen un “salt qualitatiu” per a les entitats del sector i la plaça financera, i un missatge al mercat internacional que es compleixen els estàndards europeus. Així mateix, va explicar que els textos s’han treballat amb les entitats financeres i que els paràmetres definits són assumibles tot i que tindran impacte,  ja que en alguns casos hauran de reforçar els fons propis, per exemple. Quant a la possibilitat de futures fusions, va dir que no en té constància de cap. En tot cas, creu que serà un cop finalitzat el procés de canvis, i ho va desvincular per tant d’aquests.


Prova per a agent immobiliari per als declarats no aptes el 2016

El Govern ha convocat una convocatòria extraordinària de la prova d’aptitud per exercir la professió d’agent immobiliari per als examinats l’any 2016 que van ser declarats no aptes. Aquesta prova se celebra després de la sentència del Tribunal Superior que emplaçava l’executiu a tornar a realitzar aquesta avaluació, ja que tots els criteris han de ser coneguts en convocar la prova, un fet que no es va produir en la convocatòria del 2016. La sentència és fruit del recurs presentat per una persona que no va passar la nota de tall. La prova es farà l’11 i 12 d’octubre. Entre el 2002 i el 2016 van prosperar 23 convocatòries sense la publicació dels criteris d’avaluació i de la nota de tall. L’any 2016 un dels examinats que no va superar la prova, va interposar recurs al·legant el desconeixement formal de la nota de tall. A partir d’aquest moment, en la convocatòria de l’any següent, la nota de tall es va publicar en l’edicte corresponent.

 

Cap retard per adjudicar el casino a finals de juny

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va anunciar ahir que no es preveu cap retard en l’adjudicació de la llicència per explotar el casino. Així doncs, tal com estava previst, s’espera que a finals d’aquest mes de juny el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) presentarà una proposta d’acord amb els treballs dels equips que estan avaluant els plecs de bases que s’han presentat per obtenir la concessió del casino. En aquest sentit, el ministre portaveu va remarcar que aquest equip està en la fase final dels informes. En total, es van presentar nou grups empresarials que aspiren a obtenir la llicència, que han proposat un total de tretze projectes.